Uitzonderingen op het opzegverbod tijdens ziekte

Op de hoofdregel dat de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer gedurende twee jaar niet mag worden opgezegd gelden vier belangrijke uitzonderingen.

Het opzegverbod is namelijk niet van toepassing als:

  • de werknemer pas ziek geworden is nadat er door de werkgever bij de kantonrechter of het UWV een ontslagaanvraag is ingediend
  • de werknemer ondanks een schriftelijke waarschuwing zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt
  • als er sprake is van een bedrijfssluiting, of
  • er door de werkgever een ontslagverzoek wordt ingediend bij de kantonrechter en de kantonrechter ervan overtuigd is dat dit ontslagverzoek geen verband houdt met de ziekte van de werknemer

Uiteraard kun je als werkgever besluiten om een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet te verlengen zelfs als de betreffende werknemer (nog) ziek is.

Let op!

Als de werknemer zich ziekmeldt op de dag waarop ook de ontslagaanvraag door het UWV ontvangen is, is het opzegverbod tijdens ziekte gewoon van toepassing. Zelfs als de werknemer in de ochtend te horen heeft gekregen dat er een ontslagaanvraag is ingediend en de werknemer zich vervolgens in de middag ziek meldt, geldt het opzegverbod.

Bron: Gerechtshof Arnhem 25 september 2012, ECLI:NL:GHARN:2012:BY1134

gerelateerde artikelen:

Ontslag van een zieke werknemer

Een zieke werknemer ontslaan is meestal niet eenvoudig en dat heeft ermee te maken dat een zieke werknemer (gedurende twee [...]

Lees meer

Zieke werknemer en reorganisatie

Als er sprake is van een reorganisatie kan de werkgever eigenlijk geen afscheid nemen van een zieke werknemer, ook niet als [...]

Lees meer