Voorbeeldbrief – melding voornemen collectief ontslag

Als er sprake is van een collectief ontslag moet je de plannen voor dit collectief ontslag melden bij de belanghebbende vakbonden. Met deze voorbeeldbrief kan je enkele grote (voor de hand liggende) vakbonden aanschrijven en hen rechtstreeks vragen of zij een belanghebbende vakbond zijn en zo ja, of zij behoefte hebben om in overleg te treden over het voorgenomen collectief ontslag.

  • Als u bovenstaande persoonsgegevens aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij deze gegevens verwerken overeenkomstig ons privacybeleid.