Strengere Rechters door nieuw ontslagrecht?

3 december 2013

In een vraaggesprek met P&O Actueel werd Maarten van Gelderen bevraagd over de mogelijke gevolgen van de nieuwe ontslagregels. Deze regels zouden mogelijk tot gevolg kunnen hebben dat rechters strenger naar ontslagaanvragen gaan kijken.

Verder ligt het volgens Maarten voor de hand dat de looptijden van flexcontracten gaan veranderen. Lees hier het volledige interview met Maarten van Gelderen over de gevolgen van het nieuwe ontslagrecht.