Eerste Kamer stelt kritische vragen over wetsvoorstel Wet werk en zekerheid

Maarten van Gelderen | 30 april 2015

Uit het verslag van de Eerste Kamer van 23 april jl. blijkt dat de senatoren de regering een flink aantal kritische vragen stellen over de aanstaande nieuwe flex- en ontslagregels.

De Eerste Kamer is bij deze kritische opstelling “gevoed” door een notitie van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN). Een greep uit de vragen waarop de regering binnen enkele weken antwoord zal moeten geven:

  • Onder de nieuwe wet is het niet meer mogelijk om de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer vanwege een reorganisatie te beëindigen. Is de regering bereid om de wet zodanig aan te passen zodat het voor werkgevers in die situatie alsnog mogelijk wordt om via de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden?
  • Vindt de regering het rechtvaardig dat een werknemer die twee jaar (volledig) arbeidsongeschikt geweest is en die daarna een IVA-uitkering ontvangt, ook in aanmerking komt voor een transitievergoeding?
  • Volgens de nieuwe wet mag een werkgever bepaalde scholingskosten in mindering brengen op de transitievergoeding. Krijgt een werknemer bij het einde van zijn dienstverband een overzicht van deze kosten van zijn werkgever?
  • Er komt een expliciete scholingsplicht in de wet. Betekent dit ook dat de werkgever in principe de kosten van de scholing van zijn werknemers dient te betalen?
  • In tijdelijke arbeidsovereenkomsten mogen volgens de nieuwe wet in principe geen concurrentiebedingen meer opgenomen worden. Een uitzondering wordt gemaakt voor de situatie waarbij sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Kan de regering aangeven wanneer hier sprake van is?

Omdat de regering van plan is om de eerste onderdelen van deze wet al per 1 juli a.s. in werking te laten treden is de verwachting dat de antwoorden van de regering niet lang op zich zullen laten wachten. Het is dan de vraag in hoeverre de regering nog bereid is om een aantal zaken door middel van reparatiewetgeving aan te passen of dat zij probeer het wetsvoorstel ongewijzigd door de Eerste Kamer te loodsen.