Eigenwijze leraar krijgt ontslag zonder transitievergoeding

Maarten van Gelderen | 28 oktober 2016

Een leraar geschiedenis van een middelbare school si door de kantonrechter in Zwolle ontslagen wegens ernstig verwijtbaar gedrag. De leraar negeerde herhaaldelijke verzoeken van de werkgever om in gesprek te gaan.

Al in september 2014 was de leraar er door de school op gewezen dat zijn functioneren verbetering behoefde. Er worden afspraken gemaakt over zijn lesvoorbereiding en inhoud. De leraar betwist vanaf dag 1 dat hij onvoldoende presteert. Volgens de werknemer zijn er geen afspraken gemaakt, maar heeft de school hem enkel dictaten opgelegd.

Loonstop heeft geen effect

In de daaropvolgende periode probeert de school regelmatig met de leraar in gesprek te komen, maar dat valt niet mee. De leraar meldt zich een aantal malen ziek en/of reageert niet op uitnodigingen om in gesprek te gaan. Evenmin geeft de werknemer een reactie op het door de school opgestelde begeleidingsplan en een ten behoeve van de leraar te benoemen coach.

De halsstarrige houding van de leraar leidt tot een loonstop en uiteindelijk een ontslagaanvraag wegens ernstig verwijtbaar handelen. De rechter maakt korte metten met het verweer van de werknemer.

Rechter: werknemer mag gesprek met werkgever niet weigeren

Volgens de rechter is het op zichzelf goed denkbaar dat een werknemer het niet eens is met zijn werkgever over bepaalde kritiekpunten, maar het gaat te ver als de werknemer daarin een rechtvaardiging ziet om te weigeren een gesprek aan te gaan. De school heeft als werkgever de bevoegdheid om instructies te geven over de uitvoering van de werkzaamheden en de werknemer mag een gesprek hierover niet uit de weg gaan. De rechter verwoordt dit als volgt:

“Als uitgangspunt geld dat een werkgever de bevoegdheid heeft instructies te geven aan een werknemer over de uitvoering van de werkzaamheden. In dat kader heeft de werkgever de bevoegdheid om vast te stellen wanneer en waarover er met de werknemer gesproken wordt.”

Het niet reageren van de werknemer op herhaalde verzoeken van de werkgever om in gesprek te gaan en het daarmee negeren van de instructiebevoegdheid van de werkgever is een vorm van verwijtbaar handelen dan wel nalaten. Omdat het hier gaat om een structureel patroon dat zich ondanks een herhaalde loonstop herhaalt, kwalificeert de rechter dit gedrag als ernstig verwijtbaar.

De arbeidsovereenkomst wordt dan ook ontbonden zonder enige vergoeding.