Einde aan slapende dienstverbanden? [video]

Maarten van Gelderen | 12 november 2016

Minister Asscher heeft een wetsvoorstel ingediend dat werkgevers financieel compenseert voor de transitievergoeding die zij betalen aan een arbeidsongeschikte werknemer die twee jaar (of langer) arbeidsongeschikt is.

Een jaar geleden had minister Asscher het nog over onfatsoenlijk werkgeverschap toen hem gevraagd werd wat hij vond van werkgevers die een dienstverband van een arbeidsongeschikte werknemer bewust slapend hielden om geen transitievergoeding te hoeven betalen.

Onfatsoenlijke wetgeving leidde tot slapende dienstverbanden

Inmiddels heeft de minister kennelijk ingezien dat er geen sprake was van onfatsoenlijke werkgevers, maar van onfatsoenlijke wetgeving. Het wetsvoorstel voorziet namelijk in een financiële compensatie voor werkgevers die een arbeidsongeschikte werknemer na twee jaar ontslaan en hem of haar een transitievergoeding (moeten) betalen.

Het is voor werkgevers nog wel even opletten omdat de financiële compensatie gekoppeld is aan een aantal voorwaarden:

  1. Om te beginnen is er op dit moment nog sprake van een wetsvoorstel. En ondanks het feit dat werkgevers met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 in aanmerking kunnen komen voor een financiële compensatie (uit te keren door het UWV) is het van belang om de definitieve status van deze wet af te wachten.
  2. De reden voor de beëindiging van het dienstverband moet geleden zijn in het feit dat de werknemer door ziekte of gebreken niet meer in staat is zijn eigen werkzaamheden (‘de bedongen werkzaamheden’) te verrichten. Minister Asscher zal op een later moment duidelijk maken hoe de aanvraagprocedure om in aanmerking te komen voor de compensatie eruit gaat zien.
  3. De compensatie zal niet hoger zijn dat de transitievergoeding waarop de werknemer recht zou hebben op het moment dat de loondoorbetalingsplicht eindigt. Normaal gesproken is dit na twee jaar. Als werkgever is het dus belangrijk om zo snel als mogelijk na het einde van deze loondoorbetalingsplicht tot ontslag over te gaan. Langer wachten betekent dat de transitievergoeding verder opbouwt terwijl dit niet meer gecompenseerd wordt.
  4. Ook zal de compensatie gemaximeerd zijn tot de som van het loon dat gedurende de ziekte aan de werknemer is betaald.
  5. Tot slot: als aan de werkgever een loonsanctie is opgelegd (er moet drie jaar loon worden doorbetaald, in plaats van twee jaar), dan telt de verlenging van de loondoorbetalingsplicht niet mee voor de berekening van de compensatie.

Daarmee lijkt de problematiek van de slapende dienstverbanden op korte termijn opgelost te worden. Het wachten is nu nog wel op de omzetting van het wetsvoorstel in een definitieve wet en de procedureregels die minister Asscher nog moet uitwerken.

Webinar: effectief omgaan met (langdurig) zieke werknemers

Dinsdag 22 november a.s. presenteert Maarten van Gelderen een webinar rondom het thema ‘omgaan met (langdurig) zieke werknemers’. Voor meer informatie en aanmelding klik hier.