Foutieve ziekmelding geen reden voor ontslag

Maarten van Gelderen | 20 oktober 2015

Een schoonheidsspecialiste (30 jaar, ruim een half jaar in dienst) meldt zich ziek per WhatsApp. Zij geeft aan naar de dokter te gaan en laat later die dag, eveneens per WhatsApp weten dat de dokter haar heeft aangeraden enkele dagen thuis te blijven.

De werkgever laat daarop per e-mail weten dat hij deze wijze van ziekmelden niet accepteert. Bovendien, zo schrijft de werkgever, weigert de werkneemster om telefoontjes te beantwoorden en zou zij eveneens niet bereid zijn om deeltijd werk te verrichten.

zieke werknemer met koorts De werkgever gaat daarop over tot ontslag op staande voet. Daarop start de werkneemster een kort geding en eist doorbetaling van haar loon. De rechter in Amsterdam maakt de werkgever duidelijk dat deze gang van zaken onacceptabel is. Volgens de rechter had de werkgever maar een bedrijfsarts moeten inschakelen als hij twijfelde aan de arbeidsongeschiktheid van de werkneemster. Het niet-opnemen van de telefoon vormt evenmin een dringende reden. Bovendien heeft de werkneemster tijdens haar afwezigheid wel contact gehad en onderhouden met de werkgever via WhatsApp.

Pyrrusoverwinning?

Pikant in deze procedure is wel de opmerking van de kantonrechter dat niet duidelijk is geworden of de werkneemster wel binnen twee maanden na het ontslag een verzoekschrift bij de rechtbank heeft ingediend gericht op de vernietiging van de opzegging. De rechter geeft aan dat hij de loonvordering alleen toewijst onder de voorwaarde dat blijkt dat de werkneemster binnen de termijn van twee maanden daadwerkelijk een dergelijk verzoekschrift heeft ingediend.

Het is voor de werkneemster (en haar juridisch adviseur) te hopen dat dit verzoekschrift inderdaad tijdig is ingediend. Zo niet, dan is dit vonnis een pyrrusoverwinning en trekt de werkneemster alsnog aan het kortste eind.

Ook deze uitspraak is ook opgenomen in de online tool Ontslagchecker.