Ontslagverzoek wegens disfunctioneren toegewezen

Maarten van Gelderen | 13 oktober 2015

De nieuwe ontslagregels maken het wel lastig(er) voor een werkgever om een ontslag wegens disfunctioneren toegewezen te krijgen, maar onmogelijk is het uiteraard niet. Een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam laat goed zien wanneer een ontslagdossier overtuigend genoeg is.

Het betrof in deze zaak een autobedrijf dat al geruime tijd ontevreden was over een van haar medewerkers, een autopoetser (55 jaar, 15 jaar in dienst). Eind 2012 had al eens een verbetertraject van drie maanden plaatsgevonden omdat er ontevredenheid was over de snelheid waarmee de werknemer zijn werkzaamheden verrichtte. Ook was de werkgever niet tevreden over de geleverde kwaliteit.

Beoordelingsgesprekken

Eind januari 2013 werd de werknemer als onvoldoende beoordeeld. Van dit beoordelingsgesprek was ook een verslag opgemaakt. Tijdens een beoordelingsgesprek in december 2013 wordt het functioneren van de werknemer als “matig” gekwalificeerd. In juli 2014 vindt er wederom een voorgangsgesprek plaats en wordt door de werkgever geconstateerd dat er nog geen sprake is van daadwerkelijke verbetering.

In oktober 2014 wordt er een tweede verbetertraject gestart en volgen nog diverse gesprekken over het functioneren. De rechter concludeert dat de werkgever voldoende gedaan heeft om het functioneren van de werknemer te verbeteren.

Verbeterafspraken

hamer van rechterEr is op reguliere basis met de werknemer over zijn functioneren gesproken en er zijn verbeterafspraken gemaakt waarbij de werkgever de werknemer heeft gefaciliteerd om dit verbeteren mogelijk te maken, aldus de rechter. De rechter is van mening dat de werknemer steeds naar een externe oorzaak wijst als het gaat om de kritiek op zijn functioneren (collega’s, apparatuur, werkschema), maar dat hij onvoldoende duidelijk kan maken dat deze externe factoren een excuus zijn waarom hij zijn functioneren niet heeft kunnen verbeteren.

Bovendien, zo meent de rechter, is de door de werkgever gestelde norm realistisch. De werkgever heeft er alles aan gedaan om een daadwerkelijke verbetering in het functioneren van de werknemer mogelijk te maken. Nu dit niet gelukt is, is er aanleiding om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op basis van disfunctioneren.

De rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst en kent de werknemer een transitievergoeding toe ter grootte van € 21.606 bruto.

Ook deze uitspraak is ook opgenomen in de online tool Ontslagchecker.