Het overgangsrecht rondom de ketenregeling in drie punten

Maarten van Gelderen | 11 februari 2014

Met ingang van 1 juli 2015 gaat de ketenregeling ingrijpend veranderen. Maar hoe zit het met het overgangsrecht? De regering licht dit in de parlementaire stukken als volgt toe:

1.
Het oude ketenregeling (drie contracten in een periode van drie jaar) blijft van toepassing op arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan vóór de dag van inwerkingtreding van het wetsvoorstel, in dit geval 1 juli 2015.

2.
Op arbeidsovereenkomsten aangegaan op of na 1 juli 2015 is de nieuwe ketenregeling (drie contracten in een periode van twee jaar) van toepassing.

3.
Als gebruik is gemaakt van de afwijkingsmogelijkheid bij cao (waarin een ruimere ketenregeling opgenomen kan zijn), dan blijft die afwijkingsmogelijkheid gelden tot de expiratiedatum van die cao, maar maximaal tot één jaar na inwerkingtreding van het wetsvoorstel (dus tot maximaal 1 juli 2016).

Deze regels komen erop neer dat de nieuwe ketenbepaling pas van toepassing wordt op een keten als er op of na 1 juli 2015 een (opvolgende) arbeidsovereenkomst wordt gesloten uiterlijk zes maanden na de daaraan voorafgaande arbeidsovereenkomst.