Welke eisen stelt de wet aan een getuigschrift?

Maarten van Gelderen | 15 februari 2015

Als werkgever bent u na afloop van een dienstverband verplicht om op verzoek van de werknemer een getuigschrift af te geven.

U bent echter niet verplicht om in dit getuigschrift te vermelden dat de werknemer zijn functie naar behoren vervuld heeft. Zo kan een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag kort samengevat worden naar aanleiding van een discussie tussen een docent en zijn ex-werkgever. Volgens de docent economie had hij na afloop van zijn jaarcontract recht op een positief geredigeerd getuigschrift. Hij had immers, zo vond hij, altijd prima gefunctioneerd.

Wettelijke eisen aan het getuigschrift

In artikel 7:656 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat een getuigschrift eigenlijk alleen hoeft te vermelden wat de aard van de verrichte werkzaamheden is geweest, hoeveel uren werknemer per week gewerkt heeft en wat de begin- en einddatum van het dienstverband is geweest.

Alleen als de werknemer daar expliciet om vraagt zult u als werkgever ook iets moeten vermelden over de wijze waarop de werknemer aan zijn verplichtingen voldaan heeft en moet u aangeven op welke wijze de arbeidsovereenkomst geëindigd is. Als het gaat om de vraag hoe u dient te verwoorden dat de werknemer aan zijn verplichtingen voldaan heeft, heeft u als werkgever een ruime mate van keuzevrijheid. Niet de werknemer, maar u bepaalt welke formuleringen er in het getuigschrift komen te staan.

Volgens het gerechtshof in Den Haag was de navolgende formulering voldoende en kon de werknemer geen aanpassingen eisen:

“Hierbij verklaart (werkgever) dat (werknemer) van 1 augustus 2010 tot 1 augustus 2011 in dienst is geweest van (werkgever). (Werknemer) was als docent economie werkzaam aan de Atlas Onderwijsgroep. De arbeidsovereenkomst had een omvang van 0,64 werktijdfactor. De leerlingen van (werknemer) behaalden voldoende examenresultaten.”

Geen apert onjuiste mededelingen

Wel tekende het gerechtshof aan dat u als werkgever (uiteraard) geen apert onjuiste mededelingen mag optekenen in het getuigschrift. U mag bijvoorbeeld niet vermelden dat er sprake is geweest van onvoldoende functioneren als dit verder nergens uit blijkt.