Werkgever betaalt straks vaste prijs voor ontslag wegens disfunctioneren

Maarten van Gelderen | 11 maart 2014

In tegenstelling tot de huidige kantonrechtersformule kent de transitievergoeding die met ingang van 1 juli 2015 in werking treedt geen nuance.

Als de werknemer maar twee jaar of langer in dienst is geweest en er geen sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag aan zijn zijde, dan moet de werkgever deze transitievergoeding betalen, ook bij aantoonbaar disfunctioneren.

Een paar rekenvoorbeelden laten zien dat deze nieuwe regels in een aantal gevallen tot gevolg zullen hebben dat een werkgever een ontslagvergoeding zal moeten betalen die grofweg gelijk is aan de huidige kantonrechtersformule met een correctiefactor van 0,5.

Voorbeeld 1. In onderstaand voorbeeld gaat het om een relatief jonge werknemer met een kort dienstverband. Uitgaande van een goed onderbouwd ontslagdossier zou een ontslagvergoeding op basis van een correctiefactor van 0,5 niet onrealistisch zijn. Volgens de nieuwe ontslagregels zou een ontslagvergoeding hoger uitkomen.

vergelijking-transitievergoeding-kantonrechtersformule-bij-disfunctioneren-jonge-werknemer

Voorbeeld 2. Hier gaat het om een werknemer van gemiddelde leeftijd met een langer dienstverband. In dit voorbeeld ligt de hoogte van de ontslagvergoeding iets lager dan de huidige kantonrechtersformule met een correctiefactor van 0,5.

vergelijking-transitievergoeding-kantonrechtersformule-bij-disfunctioneren-gemiddelde leeftijd

Voorbeeld 3. Een oudere werknemer met een lang dienstverband. Hier ontlopen de vergoedingen op basis van de huidige regels (kantonrechtersformule, correctiefactor 0,5) en de nieuwe regels elkaar niet veel.

vergelijking-transitievergoeding-kantonrechtersformule-bij-disfunctioneren-oude-werknemer

Het opvallende aan de nieuwe regels over de ontslagvergoeding is dat er geen enkele nuance meer mogelijk is. De kantonrechter is vanaf 1 juli 2015 niet meer bevoegd om de ontslagvergoeding (dan: transitievergoeding) hoger of lager vast te stellen naar gelang de werknemer of de werkgever enig verwijt valt te maken.  Zelfs als de werknemer enig verwijt of misschien zelfs een behoorlijk verwijt valt te maken ten aanzien van zijn werkhouding en functioneren, zult u als werkgever de volledige transitievergoeding moeten betalen.

Pas als een rechter concludeert dat de werknemer ernstig verwijtbaar gehandeld heeft, is er geen transitievergoeding verschuldigd. Maar een dergelijke conclusie zal niet snel getrokken kunnen worden. Het gevolg is dat er vanaf 1 juli 2015 voor een ontslagzaak wegens disfunctioneren een vaste prijs betaald zal moeten worden.