Werkgever is bij re-integratie niet aansprakelijk voor fouten bij medische behandelaars

Maarten van Gelderen | 30 maart 2015

Dit kan geconcludeerd worden uit een recente uitspraak van de hoogste Nederlandse bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep. Volgens deze uitspraak is een werkgever wel verantwoordelijk voor de activiteiten van de door hem ingeschakelde arbodienst, maar niet voor mogelijke fouten van medische behandelaars naar wie de arbodienst heeft doorverwezen.

Het ging in deze zaak om een werknemer die vanwege psychische klachten langdurig was uitgevallen. In het kader van de re-integratie werd deze werknemer door de arbodienst van zijn werkgever doorverwezen naar een organisatie voor psychische zorg. Bij deze organisatie is volgens de werknemer een verkeerde diagnose gesteld en heeft hij medicijnen voorgeschreven gekregen die na enige tijd in een te hoog tempo zijn afgebouwd.

UWV legt werkgever geen loonsanctie op

Kortom, de werknemer was van mening dat de werkgever tekort geschoten was in zijn verplichtingen rondom de re-integratie. Hij maakte dan ook bezwaar tegen de beslissing van het UWV om de werkgever geen loonsanctie op te leggen. Het UWV had namelijk geconcludeerd dat de werkgever wel voldoende had gedaan in het kader van de re-integratie van de werknemer.

De Centrale Raad van Beroep maakt van de gelegenheid gebruik door in de uitspraak een overzicht te geven van de (on)mogelijkheden van een werknemer om in het algemeen bezwaar te maken tegen de beoordeling van het UWV rondom de re-integratie-inspanningen van de werkgever.

Centrale Raad van Beroep: werkgever niet verantwoordelijk voor medische behandeling

De rechter wijst er allereerst op dat een werkgever verantwoordelijk is voor de activiteiten die zijn arbodienst onderneemt (of juist nalaat). Maar daarbij geldt wel een belangrijke beperking: als er sprake is van een adequate doorverwijzing van de arbodienst naar een medische behandelaar (bijvoorbeeld een psycholoog of psychiater), dan gaat de verantwoordelijkheid van de werkgever niet zover dat hij aansprakelijk te stellen is voor een verkeerde behandeling door deze derde.

Volgens de Centrale Raad van Beroep moet de doorverwijzing van de werknemer door de bedrijfsarts naar de organisatie voor psychische zorg in dit geval een juiste en adequate re-integratie-inspanning van de werkgever worden beschouwd. Als deze organisatie de werknemer vervolgens tekortgeschoten is in de medische behandeling is dit niet aan de werkgever toe te rekenen.

Het hoger beroep van de werknemer slaagt dan ook niet. De Centrale Raad van Beroep bekrachtigt de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant waar de werknemer eerder ook al bot gevangen had.

De meeste werkgevers zullen met een zucht van (enige) verlichting van deze uitspraak kennis nemen. De re-integratie-inspanningen die een werkgever moet leveren worden in het algemeen toch al als (te) zwaar en (te) langdurig ervaren. De beperking die de Centrale Raad van Beroep nu aanbrengt ten aanzien van de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van een werkgever bij re-integratie zal als zeer welkom worden ervaren.