Werkgever mag variabele beloning eenzijdig wijzigen [video]

Maarten van Gelderen | 20 augustus 2016

Dit was kort gezegd de conclusie van een uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam naar aanleiding van een procedure van een werknemer van Connexxion die het niet eens was met de beslissing van zijn werkgever om in een bepaald jaar geen enkele variabele beloning uit te keren.

Op de arbeidsovereenkomst van de werknemer was een variabele beloningsregeling van toepassing. Deze regeling hield, kort samengevat, in dat de werknemer elk jaar in aanmerking kon komen voor een behoorlijke extra beloning als hij bepaalde doelstellingen behaalde en ook specifieke bedrijfsdoelstellingen behaald waren.

Werkgever maakt voorbehoud

In de variabele beloningsregeling had de werkgever wel een voorbehoud gemaakt. Hierin stond dat de werkgever het recht had om naar boven of beneden af te wijken van de rekenkundige uitkomst van de beloningsregeling als hij (de werkgever) daartoe aanleiding zou zien. Door verslechterde financiële resultaten besloot de werkgever een beroep te doen op dit voorbehoud en de variabele beloningsregeling op nihil te stellen.

Werkgever mag arbeidsvoorwaarde wijzigen

De werknemer maakte bezwaar tegen deze gang van zaken en legde de zaak voor aan de rechter. Zowel de rechtbank als, in hoger beroep, het gerechtshof, stelden de werknemer in het ongelijk. De variabele beloningsregeling was volgens de rechter weliswaar een arbeidsvoorwaarde, maar wel een arbeidsvoorwaarde waaraan de werkgever duidelijke voorwaarden verbonden had.

Op basis van het voorbehoud dat de werkgever had gemaakt, mocht hij beslissen om de variabele beloningsregeling op nihil te stellen met name nu daarvoor ook een goede reden was (de slechtere financiële) resultaten.

Webinar: eenzijdig arbeidsvoorwaarden wijzigen

Hoewel in deze zaak de werkgever aan het langste eind trok, kan een werkgever over het algemeen niet zomaar eenzijdig besluiten om bepaalde arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Ben je werkgever of (mede)verantwoordelijk voor arbeidsvoorwaarden binnen jouw organisatie, kijk dan op 27 september a.s. mee naar het webinar ‘eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden’. Je krijgt dan op een hele praktische manier uitgelegd wanneer het wijzigen van arbeidsvoorwaarden wel of niet is toegestaan. En uiteraard is er daarbij ook aandacht voor de actuele rechtspraak over dit onderwerp.