Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen door Eerste Kamer

Maarten van Gelderen | 10 juni 2014

Vandaag was het dan zover. Niet onverwacht stemde de overgrote meerderheid van de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel dat zonder meer de grootste hervorming van het Nederlandse arbeids- en ontslagrecht sinds de Tweede Wereldoorlog genoemd mag worden.

Met grote snelheid en onder flinke politieke druk ging het wetsvoorstel zonder echt inhoudelijke wijzigingen enkele maanden eerder al door de Tweede Kamer. De belangrijkste aangenomen amendementen betroffen:

  • een lagere transitievergoeding voor kleine MKB-werkgevers die wegens een slechte financiële positie werknemers moeten ontslaan;
  • het opnemen van een expliciete verplichting voor werkgevers om werknemers te scholen;
  • het uitstellen van de nieuwe ketenregeling tot 1 juli 2015

Tijdens de schriftelijke behandeling in de Eerste Kamer is er m.n. door de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) nog diverse malen getracht om minister Asscher (via de Eerste Kamer) te bewegen om het voorstel op een aantal inhoudelijke en redactionele punten aan te laten passen. Deze roep vanuit de arbeidsrechtpraktijk is maar zeer ten dele gehonoreerd. Ondanks het feit dat de Eerste Kamer minister Asscher opdroeg om te reageren op alle vragen en suggesties vanuit de VAAN, is er enkel reparatiewetgeving van juridisch-technische aard in het vooruitzicht gesteld, maar zijn meer inhoudelijk door de VAAN gesignaleerde problemen niet door minister Asscher erkend.

Flexmaatregelen gaan in per 1 januari 2015

Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel heeft minister Asscher de senatoren nog wel toegezegd dat hij bereid is om een aantal flexmaatregelen (w.o. de nieuwe regels rondom de proeftijd, het concurrentiebeding en de aanzegverplichting) pas per 1 januari 2015 te laten ingaan (in plaats van 1 juli 2015) zodat werkgevers zich beter op de nieuwe regels verplichtingen kunnen voorbereiden.

Er is al veel gezegd en geschreven over de WWZ, zowel door voor- als door tegenstanders. Feit is dat het wetgevingsproces nu voltooid is en arbeidsrechtelijk Nederland te maken krijgt met een flink aantal nieuwe spelregels. Of deze spelregels de positie van de flexwerkers uiteindelijk zal doen verstevigen en of werkgevers echt te maken krijgen met een sneller, eerlijker en goedkoper ontslagrecht: de tijd zal het leren.