Voorbeeldbeding – concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Met dit concurrentie- en relatiebeding wordt een werknemer verboden om na afloop van zijn arbeidsovereenkomst een concurrerende onderneming te starten of bij een concurrent in dienst te treden.

Een concurrentiebeding moet schriftelijk overeengekomen zijn en bij voorkeur in de arbeidsovereenkomst zelf.

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag alleen een concurrentie- of relatiebeding worden opgenomen als een dergelijk beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Dit zwaarwegende bedrijfsbelang moet bij het concurrentie- of relatiebeding beschreven staan.

  • Als u bovenstaande persoonsgegevens aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij deze gegevens verwerken overeenkomstig ons privacybeleid.