Voorbeeldbeding – geheimhoudingsbeding

Met dit geheimhoudingsbeding verbied je een werknemer om bedrijfsgevoelige informatie met derden te delen. Aan dit beding kan tevens een verbod op het buiten de bedrijfsomgeving brengen van zakelijke informatie worden toegevoegd.

  • Als u bovenstaande persoonsgegevens aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij deze gegevens verwerken overeenkomstig ons privacybeleid.