Voorbeeldbeding – incorporatiebeding

Met dit incorporatiebeding personeelshandboek verklaart de werknemer dat hij kennis heeft genomen van het personeelshandboek, dat hij met de inhoud ervan akkoord is en dat hij op voorhand instemt met toekomstig wijzigingen.

Met dit statisch incorporatiebeding wordt specifiek verwezen naar één cao die gedurende een bepaalde periode werking heeft. Zodra de looptijd van de cao is verstreken is, gelden de betreffende arbeidsvoorwaarden dus niet meer.

Met dit dynamisch incorporatiebeding wordt juist bedoeld dat partijen langdurig aan de betreffende cao en opvolgende coa’s gebonden blijven.

  • Als u bovenstaande persoonsgegevens aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij deze gegevens verwerken overeenkomstig ons privacybeleid.