Moet een arbeidsovereenkomst schriftelijk worden aangegaan?

Het is wettelijk niet verplicht om een arbeidsovereenkomst schriftelijk aan te gaan. Een arbeidsovereenkomst kan dus ook mondeling of zelfs stilzwijgend overeengekomen worden, al is dit laatste natuurlijk niet aan te raden.

Als je een arbeidsovereenkomst niet schriftelijk vastlegt loop je vooral als werkgever grote risico’s. Zo zal het bijvoorbeeld erg lastig zijn om te bewijzen dat er mondeling een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan. Als de werknemer volhoudt dat er nooit gesproken is over een contract voor bepaalde tijd, zal de rechter uitgaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit bewijsprobleem speelt uiteraard ook bij andere arbeidsvoorwaarden die mondeling zijn overeengekomen. Bovendien zijn er een aantal arbeidsvoorwaarden die alleen geldig zijn als ze schriftelijk vastliggen zoals een proeftijd, een concurrentie- en relatiebeding, een boetebeding en een tussentijds opzegbeding (dit laatste beding speelt alleen een rol bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd).

Een werkgever doet er verstandig aan om bij de start van de samenwerking, de belangrijkste afspraken vast te leggen in een schriftelijke arbeidsovereenkomst. Ook bij het inhuren van een zzp’er is het erg belangrijk om direct bij de aanvang van de werkzaamheden te zorgen voor een schriftelijke overeenkomst van opdracht.

Tip!

Bestel het boekje “Arbeidsvoorwaarden (eenzijdig) wijzigen”. In dit zeer praktische boekje wordt stap voor stap uitgelegd hoe je als werkgever of HR-professional bepaalde arbeidsvoorwaarden (eenzijdig) kunt wijzigen. Voor meer informatie of direct bestellen klik hier.

gerelateerde artikelen:

Personeelshandboek: hanteer incorporatiebeding bij nieuwe arbeidsovereenkomsten

Bij nieuwe werknemers of in situaties waarbij met bestaande werknemers een nieuw arbeidscontract wordt opgemaakt is het aan te [...]

Lees meer

Arbeidsvoorwaarden die in een cao geregeld zijn

Als werkgever kun je gebonden zijn aan een cao omdat je bijvoorbeeld bent aangesloten bij een werkgeversvereniging die partij [...]

Lees meer