Arbeidsvoorwaarden die in een cao geregeld zijn

Als werkgever kun je gebonden zijn aan een cao omdat je bijvoorbeeld bent aangesloten bij een werkgeversvereniging die partij is bij een cao. Ook kun je als werkgever aan een cao gebonden zijn omdat de cao algemeen verbindend verklaard is.

In die situaties zal de werkgever de arbeidsvoorwaarden van de cao verplicht moeten toepassen op alle werknemers die onder de cao vallen.

Daarnaast komt het voor dat een werkgever een bepaalde cao wil volgen en hij de arbeidsvoorwaarden die in deze cao geregeld zijn van toepassing wil verklaren op (een deel van) zijn medewerkers. Dit kun je doen door gebruik te maken van een zogenaamd incorporatiebeding. Dit is een bepaling in de individuele arbeidsovereenkomst waarmee de betreffende cao-bepalingen onderdeel worden van de arbeidsovereenkomst.

Statisch en dynamisch incorporatiebeding

Er wordt in de rechtspraak een onderscheid gemaakt tussen een statisch en een dynamisch incorporatiebeding. Met een statisch incorporatiebeding wordt specifiek verwezen naar één cao die gedurende een bepaalde periode werking heeft. Zodra de looptijd van de cao verstreken is, gelden de betreffende arbeidsvoorwaarden dus niet meer.

Met een dynamisch incorporatiebeding wordt juist bedoeld dat partijen langdurig aan de betreffende cao en opvolgende cao’s gebonden blijven. Een dynamisch incorporatiebeding brengt echter wel een risico met zich mee, zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Beide partijen verbinden zich namelijk nu al aan opvolgende cao’s waarvan zij de inhoud nog niet kennen. Het is dus erg belangrijk om een incorporatiebeding zorgvuldig te formuleren.

Voorbeeld van incorporatiebeding
Wil je gratis een voorbeeld van een incorporatiebeding downloaden dat gebruikt kan worden om in arbeidsovereenkomsten op te nemen en daarmee het personeelshandboek van toepassing te verklaren? Klik dan hier .

Tip!

Bestel het boekje “Arbeidsvoorwaarden (eenzijdig) wijzigen”. In dit zeer praktische boekje wordt stap voor stap uitgelegd hoe je als werkgever of HR-professional bepaalde arbeidsvoorwaarden (eenzijdig) kunt wijzigen. Voor meer informatie of direct bestellen klik hier.

gerelateerde artikelen:

Personeelshandboek: hanteer incorporatiebeding bij nieuwe arbeidsovereenkomsten

Bij nieuwe werknemers of in situaties waarbij met bestaande werknemers een nieuw arbeidscontract wordt opgemaakt is het aan te [...]

Lees meer

Arbeidsvoorwaarden die niet in een personeelshandboek thuishoren

Het ligt voor de hand dat niet alle arbeidsvoorwaarden in een personeelshandboek staan beschreven. Vooral de belangrijkste [...]

Lees meer