Arbeidsvoorwaarden die niet in een personeelshandboek thuishoren

Het ligt voor de hand dat niet alle arbeidsvoorwaarden in een personeelshandboek staan beschreven. Vooral de belangrijkste (primaire) arbeidsvoorwaarden horen thuis in een individuele arbeidsovereenkomst.

Onderwerpen zoals de hoogte van het loon, een individuele bonus en een beschrijving van de werkzaamheden kun je dus beter in de arbeidsovereenkomst zelf regelen. Dat geldt trouwens ook voor de volgende specifieke bepalingen:

  • proeftijd
  • concurrentie- of relatiebeding
  • boetebeding

Omdat deze bedingen (erg) nadelig voor een werknemer kunnen uitpakken, heeft de wetgever bepaalt dat deze bedingen altijd schriftelijk moeten zijn overeengekomen. Daarmee is dan gewaarborgd dat de werknemer zich van de inhoud en het aangaan van een dergelijk beding bewust is.

Juist om te voorkomen dat een werknemer zich op enig moment op het standpunt kan stellen dat hij zich niet gerealiseerd heeft dat hij heeft ingestemd met bijvoorbeeld een concurrentiebeding, is het zeer aan te raden om een dergelijk beding niet in het personeelshandboek op te nemen, maar in de individuele arbeidsovereenkomst.

Tip!

Bestel het boekje “Arbeidsvoorwaarden (eenzijdig) wijzigen”. In dit zeer praktische boekje wordt stap voor stap uitgelegd hoe je als werkgever of HR-professional bepaalde arbeidsvoorwaarden (eenzijdig) kunt wijzigen. Voor meer informatie of direct bestellen klik hier.

 

gerelateerde artikelen:

Personeelshandboek: hanteer incorporatiebeding bij nieuwe arbeidsovereenkomsten

Bij nieuwe werknemers of in situaties waarbij met bestaande werknemers een nieuw arbeidscontract wordt opgemaakt is het aan te [...]

Lees meer

Arbeidsvoorwaarden die in een cao geregeld zijn

Als werkgever kun je gebonden zijn aan een cao omdat je bijvoorbeeld bent aangesloten bij een werkgeversvereniging die partij [...]

Lees meer