Informatieplicht bij overgang van onderneming

Als een werkgever zijn activiteiten of een deel daarvan verkoopt of aan een derde overdraagt, is er volgens het arbeidsrecht vaak sprake van ‘een overgang van onderneming’.

Let op: deze term wordt dus ook gebruikt als niet de hele onderneming, maar slechts een deel ervan wordt verkocht of afgestoten.

De belangrijkste regel die geldt bij een overgang van onderneming is dat de rechten en plichten van de werknemers automatisch (in juridisch vakjargon: van rechtswege) 1-op-1 mee overgaan naar de nieuwe werkgever. Een belangrijke uitzondering op deze regel heeft betrekking op pensioenen.

Als er een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging binnen de onderneming is, zal de werkgever de OR of PVT op voorhand moeten informeren over een aanstaande verkoop of overdracht van activiteiten. Maar wat nu als er binnen de onderneming geen sprake is van een OR of PVT?

Er is in dat geval een specifieke wettelijke bepaling (artikel 665a van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek) die bepaalt dat een werkgever dan alle individuele werknemers tijdig moet informeren over:

  • een voorgenomen besluit tot overgang
  • de voorgenomen datum van overgang
  • de reden van de overgang
  • de juridische, sociale en economische gevolgen van de overgang voor de werknemers, en
  • de ten aanzien van de werknemers overwogen maatregelen

Met het woordje ‘tijdig’ wordt bedoeld dat de werknemers op een zodanig tijdstip moeten worden geïnformeerd dat zij in elk geval hun mening kunnen geven voordat de overgang een feit is. Het gaat echter puur om een informatieverplichting; de werknemers hebben geen advies- of instemmingsrecht ten aanzien van de overgang.

Tip!

Bestel het boekje “Arbeidsvoorwaarden (eenzijdig) wijzigen”. In dit zeer praktische boekje wordt stap voor stap uitgelegd hoe je als werkgever of HR-professional bepaalde arbeidsvoorwaarden (eenzijdig) kunt wijzigen. Voor meer informatie of direct bestellen klik hier.

 

gerelateerde artikelen:

Personeelshandboek: hanteer incorporatiebeding bij nieuwe arbeidsovereenkomsten

Bij nieuwe werknemers of in situaties waarbij met bestaande werknemers een nieuw arbeidscontract wordt opgemaakt is het aan te [...]

Lees meer

Arbeidsvoorwaarden die in een cao geregeld zijn

Als werkgever kun je gebonden zijn aan een cao omdat je bijvoorbeeld bent aangesloten bij een werkgeversvereniging die partij [...]

Lees meer