Informatieplicht: werkgever aansprakelijk bij niet-naleven

Als je als werkgever weigert om schriftelijk (of per e-mail) opgave te doen van de informatieplicht van artikel 7:655 lid 1 BW en de genoemde essentiële arbeidsvoorwaarden, dan ben je aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade.

Je bent als werkgever ook aansprakelijk als je onjuiste mededelingen hebt gedaan over deze arbeidsvoorwaarden en de werknemer hierdoor schade lijdt.

Stel bijvoorbeeld dat er bij de werknemer onduidelijkheid bestaat over de vraag wie nu eigenlijk zijn (formele) werkgever is? Als de werkgever hierover geen of verkeerde informatie geeft en de werknemer zou naar aanleiding van een arbeidsgeschil tegen de verkeerde vennootschap procederen, dan is de werkgever aansprakelijk voor deze schade (die dan onder meer bestaat uit de door de werknemer gemaakte proceskosten).

Tip!

Bestel het boekje “Arbeidsvoorwaarden (eenzijdig) wijzigen”. In dit zeer praktische boekje wordt stap voor stap uitgelegd hoe je als werkgever of HR-professional bepaalde arbeidsvoorwaarden (eenzijdig) kunt wijzigen. Voor meer informatie of direct bestellen klik hier.

 

gerelateerde artikelen:

Personeelshandboek: hanteer incorporatiebeding bij nieuwe arbeidsovereenkomsten

Bij nieuwe werknemers of in situaties waarbij met bestaande werknemers een nieuw arbeidscontract wordt opgemaakt is het aan te [...]

Lees meer

Arbeidsvoorwaarden die in een cao geregeld zijn

Als werkgever kun je gebonden zijn aan een cao omdat je bijvoorbeeld bent aangesloten bij een werkgeversvereniging die partij [...]

Lees meer