Informatieplicht: wijzigingen binnen één maand melden

De informatieplicht van artikel 7:655 lid 1 BW heeft niet alleen betrekking op een melding van de essentiële arbeidsvoorwaarden bij de start van de arbeidsovereenkomst, maar heeft ook betrekking op eventuele wijzigingen.

Deze moeten eveneens schriftelijk of elektronisch aan de werknemer worden gemeld en wel uiterlijk binnen een maand nadat de wijzigingen van kracht worden.

Rechtspraak

Als werkgever mag je er overigens niet al te snel vanuit gaan dat een werknemer stilzwijgend heeft ingestemd met wijzigingen van bepaalde arbeidsvoorwaarden. Volgens de Hoge Raad mag een werkgever er slechts op vertrouwen dat een individuele werknemer heeft ingestemd met een verslechtering van zijn arbeidsvoorwaarden als de werknemer duidelijk geïnformeerd is over de wijziging én op grond van verklaringen of gedragingen van de werknemer mag worden aangenomen dat hij welbewust met die wijziging heeft ingestemd.

Tip!

Bestel het boekje “Arbeidsvoorwaarden (eenzijdig) wijzigen”. In dit zeer praktische boekje wordt stap voor stap uitgelegd hoe je als werkgever of HR-professional bepaalde arbeidsvoorwaarden (eenzijdig) kunt wijzigen. Voor meer informatie of direct bestellen klik hier.

gerelateerde artikelen:

Personeelshandboek: hanteer incorporatiebeding bij nieuwe arbeidsovereenkomsten

Bij nieuwe werknemers of in situaties waarbij met bestaande werknemers een nieuw arbeidscontract wordt opgemaakt is het aan te [...]

Lees meer

Arbeidsvoorwaarden die in een cao geregeld zijn

Als werkgever kun je gebonden zijn aan een cao omdat je bijvoorbeeld bent aangesloten bij een werkgeversvereniging die partij [...]

Lees meer