Wijziging van werkgeverschap, moet werknemer hier expliciet mee instemmen?

Vooral bij grotere ondernemingen en concerns komt het weleens voor dat er sprake is van een formele wijziging van het werkgeverschap.

Neem het voorbeeld dat er sprake is van een ondernemingsstructuur waarbij de medewerkers in dienst zijn bij verschillende vennootschappen. Op enig moment wordt door de directie besloten dat alle medewerkers in dienst komen van een daarvoor speciaal opgerichte personeels-B.V. Hoe kun je er dan voor zorgen dat deze personeels-B.V. vanaf een bepaald tijdstip ook de officiële werkgever is? In een dergelijke situatie is het verstandig om alle medewerkers met een wijziging van het werkgeverschap te laten instemmen, bijvoorbeeld door hen een brief waarin e.e.a. wordt toegelicht voor akkoord te laten ondertekenen.

In de praktijk gebeurt het nogal eens dat de werkgever volstaat met een mededeling, of met een simpele naamswijziging op de loonstrook. Het volgende voorbeeld laat zien dat dit grote juridische risico’s met zich meebrengt.

Rechtspraak

Een taxichauffeur treedt in dienst bij Royal Cab. Er ontstaat tussen de werknemer en de werkgever een arbeidsconflict dat te maken heeft met de manier waarop de werknemer zich ziekmeldt. De werkgever ontslaat de werknemer op staande voet wegens ongeoorloofde afwezigheid. De werknemer vecht dit ontslag bij de kantonrechter met succes aan.

De werkgever gaat in hoger beroep en stelt zich op het standpunt dat de werknemer procedeert tegen de verkeerde partij. Royal Cab wijst erop dat op de loonstroken van de werknemer al langere tijd vermeld staat dat Groninger Taxi Centrale B.V. zijn werkgever is en niet Royal Cab. De werknemer betwist dit en wijst op de wettelijke informatieplicht op grond waarvan zijn werkgever hem binnen een maand na een wijziging van het werkgeverschap expliciet had moeten informeren. Dit is nooit gebeurd.

Het gerechtshof is het met de werknemer eens. Volgens de rechters blijkt bovendien nergens uit dat de werknemer stilzwijgend of expliciet met een wijziging van werkgeverschap heeft ingestemd.

Voorbeeldbrief wijziging van werkgeverschap

Een voorbeeldbrief om een wijziging van werkgeverschap door te voeren kun je hier downloaden.

Tip!

Bestel het boekje “Arbeidsvoorwaarden (eenzijdig) wijzigen”. In dit zeer praktische boekje wordt stap voor stap uitgelegd hoe je als werkgever of HR-professional bepaalde arbeidsvoorwaarden (eenzijdig) kunt wijzigen. Voor meer informatie of direct bestellen klik hier.

gerelateerde artikelen:

Personeelshandboek: hanteer incorporatiebeding bij nieuwe arbeidsovereenkomsten

Bij nieuwe werknemers of in situaties waarbij met bestaande werknemers een nieuw arbeidscontract wordt opgemaakt is het aan te [...]

Lees meer

Arbeidsvoorwaarden die in een cao geregeld zijn

Als werkgever kun je gebonden zijn aan een cao omdat je bijvoorbeeld bent aangesloten bij een werkgeversvereniging die partij [...]

Lees meer