Hoe snel is er sprake van een verworven recht?

Helaas is die vraag niet eenvoudig te beantwoorden. In de rechtspraak is op dit punt geen vaste lijn te ontdekken. Sommige rechters vinden dat een werkgever, die bij zijn werknemers ten onrechte het vertrouwen oproept dat er min of meer sprake is van een vaste arbeidsvoorwaarde, hiervan de gevolgen moet dragen. Deze rechters nemen al vrij snel aan dat er sprake is van een verworven recht.

Aan de andere kant is er ook een stroming binnen de rechterlijke macht die vindt dat een werkgever niet te snel mag worden afgerekend op zijn vrijgevigheid. In deze visie mag het niet de bedoeling zijn dat een werkgever wordt geremd om zijn werknemers af en toe een extraatje te geven omdat hij daarmee het risico loopt dat hij deze vrijgevigheid vervolgens voor onbepaalde tijd zou moeten voorzetten.

Kortom, de vraag hoe snel er sprake is van een verworven recht is lastig te beantwoorden. Wel blijkt uit de rechtspraak dat er een aantal factoren zijn die ervoor zorgen dat er eerder of juist minder snel sprake is van een verworven recht.

Verworven recht: tijdsverloop

Een van de belangrijkste factoren die bepaalt of er sprake is van een verworven recht is het tijdsverloop. Hoe langer een werkgever een bepaalde beloning, betaling of voorziening toekent, des te eerder zal een rechter hieraan de conclusie verbinden dat er sprake is van een verworven recht.

Waar de grens precies ligt is niet exact te zeggen. Voor sommige rechters ligt deze grens al bij drie jaren, andere rechters vinden dat er minimaal tien jaren verstreken moeten zijn om van een verworven recht te kunnen spreken. Naast het tijdsverloop, zijn het gelijkheidsbeginsel en het voorbehoud ook belangrijke factoren die bepalend kunnen zijn voor de vraag of er wel of juist geen sprake is van een verworven recht.

Tip!

Bestel het boekje “Arbeidsvoorwaarden (eenzijdig) wijzigen”. In dit zeer praktische boekje wordt stap voor stap uitgelegd hoe je als werkgever of HR-professional bepaalde arbeidsvoorwaarden (eenzijdig) kunt wijzigen. Voor meer informatie of direct bestellen klik hier.

 

gerelateerde artikelen:

Primaire arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen onmogelijk?

Aangezien er in de wet niet gesproken wordt over primaire of secundaire arbeidsvoorwaarden, maakt de wet dus ook geen [...]

Lees meer

Verschillende soorten arbeidsvoorwaarden

Omdat er geen wettelijke definitie is van het begrip ‘arbeidsvoorwaarde’ kent de wet evenmin een onderscheid in [...]

Lees meer