Primaire arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen onmogelijk?

Aangezien er in de wet niet gesproken wordt over primaire of secundaire arbeidsvoorwaarden, maakt de wet dus ook geen onderscheid in arbeidsvoorwaarden als het aankomt op de vraag of een werkgever deze voorwaarden (eenzijdig) mag wijzigen. 

Uit de rechtspraak blijkt echter dat rechters wel degelijk rekening houden met het soort arbeidsvoorwaarde dat een werkgever wil wijzigen. Zo zal een rechter vrijwel nooit akkoord gaan met een door de werkgever gewenste wijziging van de primaire arbeidsvoorwaarden, met name niet als het gaat om het loon van de werknemer. In dat geval maakt een werkgever meer kans door een ontslagscenario te overwegen.

Rechtspraak

Warenhuis V&D maakte begin 2015 plannen bekend om de arbeidsvoorwaarden van haar werknemers te versoberen in een poging om een faillissement te voorkomen. Een van de aangekondigde maatregelen ging uit van een eenzijdige loonsverlaging van 5,8% per 1 februari 2015 en een verdere verlaging van het loon in 2016 en 2017.

De vakbonden startten samen met een aantal werknemers een kort geding om deze maatregelen tegen te houden. Hoewel de rechter wel begrip had voor het feit dat V&D in een positie verkeerde waarin het gerechtvaardigd was om een kostenreductie te realiseren, stond de rechter het V&D niet toe om de lonen van haar werknemers eenzijdig te verlagen:

‘De door V&D aangekondigde loonsverlaging betreft een substantiële verlaging van het salaris. Zoals hiervoor overwogen betreft het een primaire of essentiële arbeidsvoorwaarde. Voor alle werknemers geldt in een periode van twee jaar een salarisverlaging van 5,8%, voor een gedeelte van de werknemers loopt dit in genoemde periode op tot 10%.

Voor velen geldt bovendien een verlaging van inkomsten door het vervallen van de toeslag winkelopenstelling. Daarnaast worden de seniorendagen bevroren, zodat voor hetzelfde salaris langer moet worden gewerkt. De kantonrechter is van oordeel dat, indien op grond van het goed werknemerschap werknemers in situaties als de onderhavige akkoord zouden moeten gaan met een loonsverlaging zoals thans voorgesteld, dit op gespannen voet komt te staan met het wettelijk systeem van arbeidsrechtelijke bescherming.’

Tip!

Bestel het boekje “Arbeidsvoorwaarden (eenzijdig) wijzigen”. In dit zeer praktische boekje wordt stap voor stap uitgelegd hoe je als werkgever of HR-professional bepaalde arbeidsvoorwaarden (eenzijdig) kunt wijzigen. Voor meer informatie of direct bestellen klik hier.

gerelateerde artikelen:

Verschillende soorten arbeidsvoorwaarden

Omdat er geen wettelijke definitie is van het begrip ‘arbeidsvoorwaarde’ kent de wet evenmin een onderscheid in [...]

Lees meer

Onduidelijke arbeidsvoorwaarden: wat nu?

Naast de vraag of er in een bepaalde situatie sprake is van een arbeidsvoorwaarde, kan er natuurlijk ook een probleem ontstaan [...]

Lees meer