Verworven recht: gelijkheidsbeginsel

Het gelijkheidsbeginsel is een belangrijke factor die bepaalt of er sprake is van een verworven recht.

Als het voor een rechter duidelijk is dat een werkgever ten aanzien van sommige werknemers (in het verleden) op een bepaalde manier gehandeld heeft, dan geldt als uitgangspunt dat de werkgever ook andere werknemers op een gelijke wijze moet behandelen, tenzij de werkgever een bijzondere omstandigheid kan aanvoeren.

Een goed voorbeeld van de manier waarop dit gelijkheidsbeginsel een rol kan spelen bij de vraag of er sprake is van een verworven recht, is het volgende voorbeeld.

Rechtspraak

Een kandidaat-notaris heeft in zijn arbeidsovereenkomst een studiekostenbeding staan. Hij zegt op enig moment zijn arbeidsovereenkomst op, waarna de werkgever een bedrag van ruim € 5.000 aan studiekosten terugvordert. De werknemer weigert deze kosten te betalen en het notariskantoor start een gerechtelijke procedure.

In deze procedure voert de werknemer als verweer onder meer aan dat hij door zijn werkgever niet gewezen is op een terugbetalingsverplichting ten aanzien van de door hem gevolgde opleiding terwijl dit volgens het studiekostenbeding wel het geval had moeten zijn.

De rechter geeft aan dat hij aan dit verweer helemaal niet toekomt omdat hij vaststelt dat de werkgever in het verleden van andere kandidaat-notarissen geen studiekosten heeft teruggevorderd terwijl zij zich in een min of meer gelijke positie bevonden. Volgens de rechter heeft de werkgever een onderscheid gemaakt tussen deze kandidaat-notaris en andere werknemers zonder dat hiervoor een objectieve rechtvaardiging bestond. Met een (impliciete) verwijzing naar het gelijkheidsbeginsel wordt de claim van de werkgever afgewezen.

Naast het gelijkheidsbeginsel, zijn het tijdsverloop en het voorbehoud ook belangrijke factoren die bepalend kunnen zijn voor de vraag of er wel of juist geen sprake is van een verworven recht.

Tip!

Bestel het boekje “Arbeidsvoorwaarden (eenzijdig) wijzigen”. In dit zeer praktische boekje wordt stap voor stap uitgelegd hoe je als werkgever of HR-professional bepaalde arbeidsvoorwaarden (eenzijdig) kunt wijzigen. Voor meer informatie of direct bestellen klik hier.

 

gerelateerde artikelen:

Primaire arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen onmogelijk?

Aangezien er in de wet niet gesproken wordt over primaire of secundaire arbeidsvoorwaarden, maakt de wet dus ook geen [...]

Lees meer

Verschillende soorten arbeidsvoorwaarden

Omdat er geen wettelijke definitie is van het begrip ‘arbeidsvoorwaarde’ kent de wet evenmin een onderscheid in [...]

Lees meer