Wat zijn arbeidsvoorwaarden?

In het Burgerlijk Wetboek (in boek 7 van dit wetboek om precies te zijn) zijn allerlei zaken geregeld die te maken hebben met de arbeidsovereenkomst, maar nergens is een definitie te vinden van het begrip ‘arbeidsvoorwaarde’.

Veel regels rondom de arbeidsovereenkomst staan in titel 10 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Deze titel begint met artikel 610 (de definitie van een arbeidsovereenkomst) en loopt door tot en met artikel 745. Een verwijzing naar bijvoorbeeld artikel 610 wordt door juristen als volgt weergegeven: artikel 7:610 BW.

Uiteraard zijn er nog tal van andere wetten die ook het nodige regelen over de arbeidsovereenkomst. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB), de Arbowet 1998, de Wet arbeid en zorg (WARZO), de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de ondernemingsraden (WOR), de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (Wet CAO) en de Wet melding collectief ontslag (WMCO). Daarnaast zijn er ook nog allerlei ministeriële regelingen (lagere regelgeving) en tal van Europese regels die van invloed zijn op de arbeidsovereenkomst en/of de arbeidsverhouding.

Arbeidsvoorwaarden

Als je zou moeten proberen om het begrip ‘arbeidsvoorwaarde’ te definiëren, dan zou die definitie er ongeveer zo uit zien:

Definitie arbeidsvoorwaarde
Een arbeidsvoorwaarde is een (stilzwijgend) gemaakte afspraak tussen een werkgever en een werknemer met betrekking tot een recht of plicht in het kader van de arbeidsovereenkomst.

Tip!

Bestel het boekje “Arbeidsvoorwaarden (eenzijdig) wijzigen”. In dit zeer praktische boekje wordt stap voor stap uitgelegd hoe je als werkgever of HR-professional bepaalde arbeidsvoorwaarden (eenzijdig) kunt wijzigen. Voor meer informatie of direct bestellen klik hier.

gerelateerde artikelen:

Primaire arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen onmogelijk?

Aangezien er in de wet niet gesproken wordt over primaire of secundaire arbeidsvoorwaarden, maakt de wet dus ook geen [...]

Lees meer

Verschillende soorten arbeidsvoorwaarden

Omdat er geen wettelijke definitie is van het begrip ‘arbeidsvoorwaarde’ kent de wet evenmin een onderscheid in [...]

Lees meer