Eenzijdig wijzigingsbeding: de voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van een eenzijdig wijzigingsbeding moet voldaan zijn aan de volgende drie voorwaarden:

  • het wijzigingsbeding moet schriftelijk zijn overeengekomen, en
  • de werkgever moet bij de wijziging een zwaarwichtig belang hebben, en
  • het belang van de werkgever moet zo zwaar wegen dat het belang van de werknemer naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken

Artikel 613 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, het artikel dat het eenzijdig wijzigingsbeding beschrijft, luidt als volgt:

Artikel 7:613 BW

De werkgever kan slechts een beroep doen op een schriftelijk beding dat hem de bevoegdheid geeft een in de arbeidsovereenkomst voorkomende arbeidsvoorwaarde te wijzigen, indien hij bij de wijziging een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

Collectief of individueel wijzigen?

In het algemeen wordt ervan uitgegaan dat een eenzijdig wijzigingsbeding bedoeld is om de arbeidsvoorwaarden van alle of een groep werknemers te wijzigen. Het gaat dan dus om een collectieve wijziging.

Tip!

Bestel het boekje “Arbeidsvoorwaarden (eenzijdig) wijzigen”. In dit zeer praktische boekje wordt stap voor stap uitgelegd hoe je als werkgever of HR-professional bepaalde arbeidsvoorwaarden (eenzijdig) kunt wijzigen. Voor meer informatie of direct bestellen klik hier.

gerelateerde artikelen:

Eenzijdig wijzigingsbeding: de ondernemingsraad (deel II)

Hoewel het duidelijk is dat instemming van de ondernemingsraad een krachtig argument voor de werkgever is om de gewenste [...]

Lees meer

Eenzijdig wijzigingsbeding: de ondernemingsraad (deel I)

Als een rechter moet beoordelen of de werkgever een zwaarwichtig belang heeft bij de gewenste wijziging van de betreffende [...]

Lees meer