Instructierecht en goed werkgeverschap

Als een bepaald onderwerp dus onder het wettelijke instructierecht valt (en dus niet als ‘harde’ arbeidsvoorwaarde kan worden aangemerkt) wordt het als werkgever een stuk eenvoudiger om eenzijdig instructies te geven of wijzigingen door te voeren.

Deze instructiebevoegdheid is natuurlijk niet onbegrensd. Een rechter zal in een dergelijke situatie nog wel nagaan of je als werkgever zorgvuldig gehandeld hebt, met andere woorden, of je je wel als goed werkgever gedragen hebt. Het spreekt voor zich dat je geen misbruik van deze instructiebevoegdheid mag maken. En in sommige gevallen zal de rechter een afweging moeten maken tussen de instructiebevoegdheid van de werkgever en bepaalde (grond)rechten van de werknemer, zoals het recht op privacy of het recht op godsdienstvrijheid.

Tip!

Bestel het boekje “Arbeidsvoorwaarden (eenzijdig) wijzigen”. In dit zeer praktische boekje wordt stap voor stap uitgelegd hoe je als werkgever of HR-professional bepaalde arbeidsvoorwaarden (eenzijdig) kunt wijzigen. Voor meer informatie of direct bestellen klik hier.

gerelateerde artikelen:

‘Lichte’ overtreding van gedragsregels kan toch tot ontslag leiden

Als een werkgever bepaalde gedragsregels eenmaal op papier gezet heeft en daarbij duidelijk heeft gemaakt dat ook bij een [...]

Lees meer

Leg voorschriften en instructies schriftelijk vast!

Als een werkgever gebruik wil maken van zijn wettelijke instructierecht en bepaalde voorschriften of verboden wil uitvaardigen [...]

Lees meer