Arbeidsovereenkomst eindigt niet automatisch na 104 weken ziekte

Een werknemer die twee jaar of langer ziek is, is niet automatisch ontslagen. Het dienstverband blijft in principe in stand, maar de werkgever mag de loonbetaling in principe stoppen.

Pas als de werkgever via het UWV een ontslagvergunning verkrijgt, kan hij de arbeidsovereenkomst ook daadwerkelijk opzeggen.

Loonsanctie UWV

Mocht het UWV echter van mening zijn dat de werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht, dan kan het UWV de werkgever een loonsanctie opleggen. Dit houdt in dat het UWV de werkgever kan opdragen om het loon van de werknemer maximaal gedurende een extra 52 weken door te betalen. Gedurende deze periode blijft bovendien het opzegverbod tijdens ziekte van kracht en kan de werkgever niet tot ontslag overgaan.

Geen herstel binnen 26 weken?

Het enkele feit dat er inmiddels 104 weken verstreken zijn sinds de werknemer zich ziek meldde, is niet de enige voorwaarde die vervuld moet zijn voor ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Het gaat er niet alleen om dat de werknemer op dat moment niet in staat is om zijn eigen werkzaamheden te verrichten, het UWV Werkbedrijf werpt ook een blik vooruit. Daarbij wordt bekeken in hoeverre te verwachten valt dat de werknemer binnen 26 weken zal herstellen voor zijn eigen werk of binnen deze periode in staat zal zijn om zijn werkzaamheden in aangepaste vorm te verrichten.

Pas als het UWV Werkbedrijf ervan overtuigd is dat herstel binnen deze 26 weken niet te verwachten valt en ook herplaatsing van de werknemer in een andere passende functie niet mogelijk is, zal een ontslagvergunning afgegeven worden.

gerelateerde artikelen:

Ontslag aanvragen of dienstverband laten doorlopen?

Een aantal werkgevers kiest er bewust voor om voor een langdurig zieke werknemer geen ontslagvergunning aan te vragen om op [...]

Lees meer

Herplaatsing van een arbeidsongeschikte werknemer

Het UWV zal een ontslagvergunning ten behoeve van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer alleen afgeven als de werkgever [...]

Lees meer