Advies van de ondernemingsraad en de gevolgen

De OR kan pas advies uitbrengen nadat de adviesaanvraag minimaal één keer in een overlegvergadering met de werkgever besproken is. De OR bepaalt geheel zelf hoe het advies eruit ziet en of het een positief of negatief advies is.

Het is ook mogelijk dat het advies van de OR luidt: positief, mits … of negatief, tenzij…

Als de werkgever na het uitgebrachte advies een besluit wil nemen dat niet volledig overeenstemt met het advies van de OR, dan moet de werkgever de uitvoering van zijn besluit een maand opschorten. Tijdens deze termijn mag je als werkgever bijvoorbeeld ook nog geen ontslagaanvragen bij het UWV indienen.

De opschortingstermijn van een maand begint te lopen op het moment waarop de OR schriftelijk door de werkgever over het besluit is geïnformeerd. Deze termijn biedt de OR de gelegenheid om zich te beraden over het starten van een gerechtelijke procedure bij de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. De ondernemingskamer kan de werkgever veroordelen om het besluit in te trekken als de rechter tot de conclusie komt dat de werkgever bij de afweging van alle belangen in redelijkheid niet tot zijn besluit had kunnen komen.

Tip!

Bestel het boekje “Bedrijfseconomisch ontslag, overgang van onderneming en opvolgend werkgeverschap”. In dit zeer praktische boekje wordt stap voor stap uitgelegd welke regels er gelden rondom bedrijfseconomisch ontslag. Voor meer informatie of om dit boekje direct te bestellen klik je hier.

gerelateerde artikelen:

Collectief ontslag, wat is dat?

In de praktijk wordt bij een grotere reorganisatie als snel gesproken van een ‘collectief ontslag’. Maar volgens de wet is er [...]

Lees meer

Collectief ontslag, en dan?

Als er sprake is van een collectief ontslag, dan brengt dat een aantal extra verplichtingen voor de werkgever met zich mee. [...]

Lees meer