Collectief ontslag, wat is dat?

In de praktijk wordt bij een grotere reorganisatie als snel gesproken van een ‘collectief ontslag’. Maar volgens de wet is er pas sprake van collectief ontslag als een werkgever van plan is om wegens bedrijfseconomische redenen 20 of meer werknemers te ontslaan binnen een periode van drie maanden.

Op grond van artikel 3 van de Wet melding collectief ontslag is er alleen sprake van collectief ontslag als de ontslagen (20 of meer) binnen één van de volgende zes werkgebieden vallen:

  • (1) de provincies Friesland, Groningen en Drenthe
  • (2) de provincies Overijssel en Gelderland
  • (3) de provincies Noord-Brabant en Limburg
  • (4) de provincies Zuid-Holland en Zeeland
  • (5) de provincies Flevoland en Utrecht
  • (6) de provincie Noord-Holland

Als er dus 15 ontslagen vallen in werkgebied 1 en 10 ontslagen in werkgebied 2, dan is er volgens de wet dus geen sprake van collectief ontslag.

Let op!

Om tot het getal van 20 ontslagen te komen moeten eventuele beëindigingsovereenkomsten (ontslag met wederzijds goedvinden) die op basis van de reorganisatie gesloten zijn ook worden meegeteld. Aan de andere kant tellen ontslagen vanwege niet-bedrijfseconomische redenen (denk aan disfunctioneren), ontslagen in de proeftijd en het aflopen van tijdelijke contracten weer niet mee.

Tip!

Bestel het boekje “Bedrijfseconomisch ontslag, overgang van onderneming en opvolgend werkgeverschap”. In dit zeer praktische boekje wordt stap voor stap uitgelegd welke regels er gelden rondom bedrijfseconomisch ontslag. Voor meer informatie of om dit boekje direct te bestellen klik je hier.

gerelateerde artikelen:

Collectief ontslag, en dan?

Als er sprake is van een collectief ontslag, dan brengt dat een aantal extra verplichtingen voor de werkgever met zich mee. [...]

Lees meer

Onderhandelen over een sociaal plan

Sinds de wijzigingen van het ontslagrecht en de introductie van de transitievergoeding per 1 juli 2015 zijn (met name de wat [...]

Lees meer