Onderhandelen over een sociaal plan

Sinds de wijzigingen van het ontslagrecht en de introductie van de transitievergoeding per 1 juli 2015 zijn (met name de wat kleinere) werkgevers minder vaak bereid een sociaal plan op te stellen.

En als er al gesproken wordt over een sociaal plan zullen veel werkgevers niet bereid zijn om in positieve en substantiële zin af te wijken van de transitievergoeding. De gedachte is vaak: de wet heeft al geregeld hoe hoog de ontslagvergoeding (transitievergoeding) moet zijn, dus waarom moet ik als werkgever (veel) meer doen?

Er is in het algemeen geen wettelijke verplichting voor een werkgever om in het kader van een bedrijfseconomisch ontslag een sociaal plan op te stellen of uit te onderhandelen met een ondernemingsraad of vakbond. Toch komen sociale plannen vooral bij grotere ondernemingen nog steeds regelmatig voor. Waarom zou je dit als werkgever willen?

  • Een sociaal plan kan onrust bij werknemers, ondernemingsraad en vakbonden voorkomen. Het sociaal plan geeft werknemers duidelijkheid over de manier waarop de reorganisatie plaatsvindt en welke (financiële) voorzieningen er getroffen worden voor werknemers die boventallig worden.
  • Een sociaal plan kan bijdragen aan de uitstraling van een sociale en zorgvuldige werkgever die probeert om de gevolgen van een reorganisatie voor de betrokken werknemers zoveel mogelijk te verzachten.
  • Een sociaal plan kan het reorganisatieproces bespoedigen. Zeker als het plan de instemming heeft van de ondernemingsraad en/of de vakbonden is de kans dat boventallige werknemers zich verzetten tegen het ontslag een stuk kleiner.
  • Als er sprake is van collectief ontslag (zie hieronder) dan ben je als werkgever verplicht om in overleg te treden met de ondernemingsraad en vakbonden (alleen als een vakbond minimaal twee leden heeft binnen de onderneming) en zullen deze laatste aandringen op een (goed) sociaal plan.

Een werkgever kan een sociaal plan eenzijdig opstellen, maar het is gebruikelijker om hierover met de ondernemingsraad of vakbonden te onderhandelen. De ondernemingsraad heeft in elk geval het recht om in zijn advies een oordeel over het sociaal plan te geven.

Tip!

Bestel het boekje “Bedrijfseconomisch ontslag, overgang van onderneming en opvolgend werkgeverschap”. In dit zeer praktische boekje wordt stap voor stap uitgelegd welke regels er gelden rondom bedrijfseconomisch ontslag. Voor meer informatie of om dit boekje direct te bestellen klik je hier.

gerelateerde artikelen:

Collectief ontslag, wat is dat?

In de praktijk wordt bij een grotere reorganisatie als snel gesproken van een ‘collectief ontslag’. Maar volgens de wet is er [...]

Lees meer

Collectief ontslag, en dan?

Als er sprake is van een collectief ontslag, dan brengt dat een aantal extra verplichtingen voor de werkgever met zich mee. [...]

Lees meer