Inhoud van de adviesaanvraag

De adviesaanvraag die door de ondernemer schriftelijk bij de OR moet worden ingediend, moet in elk geval duidelijkheid geven over de volgende drie onderwerpen (artikel 25 lid 3 van de Wet op de ondernemingsraden).

  1. de motieven voor het besluit, en
  2. de te verwachten gevolgen die het besluit zal hebben voor de werknemers, en
  3. de maatregelen die getroffen worden naar aanleiding van deze gevolgen

De OR mag dus verlangen dat er door de werkgever een concreet en goed onderbouwde adviesaanvraag wordt ingediend. Als er sprake is van (gedwongen) ontslagen, dan moet in de adviesaanvraag ook aangegeven worden op welke manier deze ontslagen gerealiseerd zullen worden (ontslagprocedure bij UWV, vaststellingsovereenkomsten) en welke selectiemethode (afspiegeling) daarbij wordt toegepast. En als er sprake is van een (concept) sociaal plan, dan mag de OR zich ook over de inhoud van dit sociaal plan uitlaten.

Rechtspraak

Een sociaal plan op het niveau van de transitievergoeding zal door een rechter in het algemeen als redelijk worden beschouwd, zelfs als de onderneming financieel gezond is. Een procedure van de OR bij de rechter om het (reorganisatie)besluit aan te vechten puur omdat het sociaal plan op basis van een transitievergoeding te mager is, heeft weinig kans van slagen.

Houd er rekening mee dat de OR zelf bepaalt welke informatie hij nodig heeft om tot een verantwoord advies te komen. In de praktijk is het dus verstandig om welwillend te reageren op verzoeken van de OR om aanvullende informatie, tenzij duidelijk is dat de gevraagde informatie niet relevant is voor het geven van het advies en/of het nemen van het (reorganisatie)besluit.

Tip!

Bestel het boekje “Bedrijfseconomisch ontslag, overgang van onderneming en opvolgend werkgeverschap”. In dit zeer praktische boekje wordt stap voor stap uitgelegd welke regels er gelden rondom bedrijfseconomisch ontslag. Voor meer informatie of om dit boekje direct te bestellen klik je hier.

 

gerelateerde artikelen:

Collectief ontslag, wat is dat?

In de praktijk wordt bij een grotere reorganisatie als snel gesproken van een ‘collectief ontslag’. Maar volgens de wet is er [...]

Lees meer

Collectief ontslag, en dan?

Als er sprake is van een collectief ontslag, dan brengt dat een aantal extra verplichtingen voor de werkgever met zich mee. [...]

Lees meer