Ondernemingsraad moet vóór ontslagaanvraag geraadpleegd zijn

De ondernemingsraad moet in een vroegtijdig stadium om advies worden gevraagd. Volgens de wet moet dit gebeuren op een moment waarop de ondernemingsraad ook nog wezenlijke invloed op het besluit kan hebben.

In elk geval betekent dit dat de OR moet zijn geraadpleegd voordat de ontslagaankondiging is gedaan en voordat de ontslagaanvragen bij het UWV zijn ingediend. In de ontslagprocedure zal het UWV vragen of er een OR is ingesteld en zo ja, of de OR een advies heeft uitgebracht. Als uit de ontslagaanvraag blijkt dat de OR (nog) geen advies heeft uitgebracht omdat de OR niet om advies gevraagd is, zal het UWV de ontslagaanvraag afwijzen.

Tip!

Bestel het boekje “Bedrijfseconomisch ontslag, overgang van onderneming en opvolgend werkgeverschap”. In dit zeer praktische boekje wordt stap voor stap uitgelegd welke regels er gelden rondom bedrijfseconomisch ontslag. Voor meer informatie of om dit boekje direct te bestellen klik je hier.

gerelateerde artikelen:

Collectief ontslag, wat is dat?

In de praktijk wordt bij een grotere reorganisatie als snel gesproken van een ‘collectief ontslag’. Maar volgens de wet is er [...]

Lees meer

Collectief ontslag, en dan?

Als er sprake is van een collectief ontslag, dan brengt dat een aantal extra verplichtingen voor de werkgever met zich mee. [...]

Lees meer