Wanneer is er sprake van collectief ontslag?

Er is sprake van collectief ontslag als een werkgever wegens bedrijfseconomische redenen 20 of meer arbeidsovereenkomsten gaat beëindigen binnen een periode van drie maanden binnen één werkgebied van het UWV Werkbedrijf.

  • Voor het getalscriterium van 20 wordt niet alleen gekeken naar het aantal arbeidsovereenkomsten dat is opgezegd, maar worden ook beëindigingsovereenkomsten meegeteld.
  • Het UWV Werkbedrijf is opgedeeld in zes gebieden: (1) de provincies Friesland, Groningen en Drenthe, (2) de provincies Overijssel en Gelderland, (3) de provincies Noord-Brabant en Limburg, (4) de provincies Zuid-Holland en Zeeland, (5) de provincies Flevoland en Utrecht en (6) de provincie Noord-Holland.
  • Opzeggingen of beëindigingen van arbeidsovereenkomsten vanwege niet-bedrijfseconomische redenen tellen niet mee, net zomin als ontslagen in de proeftijd en het (laten) aflopen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

Wat zijn de gevolgen van collectief ontslag?

Als er sprake is van een collectief ontslag brengt dat voor een werkgever een aantal extra verplichtingen met zich mee. Zo moet de werkgever bij het UWV een schriftelijke melding doen van het voorgenomen collectief ontslag en moet de werkgever daarnaast de belanghebbende vakbonden schriftelijk informeren.

In de praktijk betekent dit laatste dat er onderhandeld moet gaan worden over een sociaal plan. Het UWV kan de ontslagaanvragen pas in behandeling nemen als de melding van het collectief ontslag volledig heeft plaatsgevonden en blijkt dat de ondernemingsraad en vakbonden zijn geraadpleegd.

Collectief ontslag is een ingrijpend en complex proces waarbij een goede voorbereiding van groot belang is. Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten heeft ruime ervaring bij het juridisch begeleiden van omvangrijke reorganisaties en collectieve ontslagen. Neem gerust eens vrijblijvend contact met ons op.

gerelateerde artikelen:

Collectief ontslag, wat is dat?

In de praktijk wordt bij een grotere reorganisatie als snel gesproken van een ‘collectief ontslag’. Maar volgens de wet is er [...]

Lees meer

Collectief ontslag, en dan?

Als er sprake is van een collectief ontslag, dan brengt dat een aantal extra verplichtingen voor de werkgever met zich mee. [...]

Lees meer