Wanneer is een ondernemingsraad verplicht?

In een onderneming met 50 of meer werkzame personen moet verplicht een ondernemingsraad (OR) worden ingesteld (artikel 2 lid 1 Wet op de ondernemingsraden).

Als er in de onderneming 10 of meer werkzame personen zijn, maar minder dan 50, dan is een personeelsvertegenwoordiging (PVT) verplicht als de meerderheid van de medewerkers daarom verzoekt (artikel 35c lid 1 Wet op de ondernemingsraden.).

Met ‘werkzame personen’ worden allereerst alle werknemers met een arbeidsovereenkomst bedoeld (artikel 1 lid 3 Wet op de ondernemingsraden). Het maakt daarbij niet uit of er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde of bepaalde tijd, fulltime of parttime. Ook oproepkrachten tellen mee.

Uitzendkrachten die 24 maanden of langer in de onderneming werkzaam zijn, tellen ook mee voor het getalscriterium van 50. Ook werknemers die werkzaam zijn op basis van een uitzendovereenkomst en die werkzaam zijn in een andere onderneming (inlener), tellen mee als werkzame personen bij de onderneming van de uitlener (de uitzendwerkgever).

Bestuurders van een onderneming tellen voor het getalscriterium van 50 niet mee.

In de praktijk komt het nogal eens voor dat er binnen de onderneming geen OR of PVT is, terwijl dit op grond van het aantal werkzame personen wettelijk wel verplicht is. Toch heeft dit meestal geen negatief of belemmerend effect op het verkrijgen van een ontslagvergunning wegens bedrijfseconomisch ontslag. Het UWV zal in dat geval de ontslagaanvraag beoordelen zonder advies van de OR.

Tip!

Bestel het boekje “Bedrijfseconomisch ontslag, overgang van onderneming en opvolgend werkgeverschap”. In dit zeer praktische boekje wordt stap voor stap uitgelegd welke regels er gelden rondom bedrijfseconomisch ontslag. Voor meer informatie of om dit boekje direct te bestellen klik je hier.

gerelateerde artikelen:

Collectief ontslag, wat is dat?

In de praktijk wordt bij een grotere reorganisatie als snel gesproken van een ‘collectief ontslag’. Maar volgens de wet is er [...]

Lees meer

Collectief ontslag, en dan?

Als er sprake is van een collectief ontslag, dan brengt dat een aantal extra verplichtingen voor de werkgever met zich mee. [...]

Lees meer