Disfunctioneren mag niet het gevolg zijn van ziekte, arbeidsomstandigheden of gebrek aan scholing

Er kunnen bijzondere omstandigheden zijn waardoor een werknemer (tijdelijk) onvoldoende functioneert. Als deze omstandigheden het gevolg zijn van een ziekte of gebrek van de werknemer, van onvoldoende zorg voor de scholing of de arbeidsomstandigheden van de werknemer, dan zal de rechter een ontslagverzoek op grond van disfunctioneren afwijzen.

Als er sprake is van een ziekte of gebrek van de werknemer en deze ziekte of dit gebrek is er de oorzaak van dat de werknemer ondermaats presteert, dan kan een eventueel ontslag niet gebaseerd worden op disfunctioneren. Er zal dan mogelijk aanleiding zijn voor een ontslag op basis van langdurige arbeidsongeschiktheid.

Ook zal ontslag wegens disfunctioneren niet mogelijk zijn als het ondermaatse presteren van de werknemer het gevolg is van onvoldoende zorg van de werkgever voor de arbeidsomstandigheden en/of de scholing van de werknemer.

Een werkgever heeft de wettelijke plicht om ervoor te zorgen dat een werknemer de scholing krijgt die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn eigen functie, of eventueel van een andere passende functie. Een werkgever is verder verplicht om deze scholingskosten, in eerste instantie, ook voor eigen rekening te nemen. Wel mag de werkgever in een studieovereenkomst met de werknemer afspreken dat de werknemer (een deel van) deze kosten moet terugbetalen als hij de studie of opleiding niet afmaakt of als hij besluit binnen een bepaalde periode na het afronden van de studie of opleiding ergens anders te gaan werken.

gerelateerde artikelen:

Moet een verbetertraject SMART zijn?

Een belangrijk onderdeel van het verbeterplan is de ondersteuning die u de werknemer biedt gericht op een verbetering van het [...]

Lees meer

Disfunctioneren en herplaatsing

Een werkgever moet zich verplicht inspannen om een werknemer te herplaatsen voordat hij tot ontslag kan overgaan.

Lees meer