Wat moet een werkgever doen als de werknemer niet wil meewerken aan een verbetertraject?

Het komt regelmatig voor dat de werknemer in kwestie het niet eens is met de door de werkgever geuite kritiek op het functioneren. Hoe ga je hier als werkgever mee om, met name als de werknemer weigert om aan een verbetertraject mee te werken?

In die situatie is het extra belangrijk om zaken goed schriftelijk vast te leggen en zou je de volgende stappen kunnen doorlopen:

Stap 1

Vraag de werknemer om aan te geven waarom hij het niet eens is met de kritiek op zijn functioneren. Weerleg die kritiek en probeer de werknemer nogmaals duidelijk te maken dat het wat de werkgever betreft echt noodzakelijk is dat er een aanmerkelijke verbetering van het functioneren en/of de werkhouding noodzakelijk is.

Stap 2

Geef de werknemer aan dat het verbetertraject een veel grotere kans van slagen heeft als de werknemer zelf ook input levert aan dit traject en er vervolgens pro-actief aan meewerkt. Leg dit schriftelijk vast en vraag de werknemer in deze brief (of e-mail) om alsnog binnen enkele dagen te bevestigen dat hij zijn medewerking zal verlenen aan het verbetertraject.

Stap 3

Als de bevestiging van de werknemer uitblijft of als de werknemer schriftelijk meldt nog steeds geen aanleiding te zien om mee te werken aan het verbetertraject, geef dan schriftelijk aan dat je je als werkgever genoodzaakt ziet om een eenzijdig verbetertraject in gang te zetten. Beschrijf zo concreet mogelijk (zie hiervoor “Hoe ziet een goed verbeterplan eruit?”) waaruit dit verbeterplan bestaat en hoe lang dit traject zal duren. Wijs de werknemer er expliciet op dat als hij zijn medewerking aan dit traject onthoudt, dit aanleiding zal zijn om de kantonrechter te vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Stap 4

Vervolgens is het even de vraag of de werknemer in de praktijk toch meewerkt aan de onderdelen van het verbeterplan (denk bijvoorbeeld aan het volgen van een cursus of training of het tweewekelijkse overleg met een leidinggevende). Als dit het geval is, dan ligt het voor de hand om het verbetertraject stap voor stap te doorlopen. Mocht de werknemer echter ook in de praktijk niet willen meewerken aan de verschillende onderdelen van het verbeterplan, dan ligt het voor de hand om de werknemer op non-actief te stellen en zo spoedig mogelijk een ontslagverzoek bij de kantonrechter in te dienen. Maar mocht de situatie inmiddels tot aan deze stap geëscaleerd zijn, vraag een arbeidsrechtadvocaat dan eerst om een juridische beoordeling van de situatie.

Tip!

Bestel het boekje “De disfunctionerende werknemer”. Dit boekje geeft op een praktische manier inzicht in alle facetten rondom het onderwerp disfunctioneren. Door de vele praktijkvoorbeelden krijg je daarnaast een goed beeld hoe een rechter tegen bepaalde situaties aankijkt. Voor meer informatie of om dit boekje direct te bestellen klik je hier.

Gebruik de Ontslagchecker

Wil je weten of je op grond van disfunctioneren ontslagen kunt worden? Gebruik dan de Ontslagchecker, een online tool waarmee je binnen enkele minuten kunt bepalen of ontslag wel of niet mogelijk is.

Heb je een vraag over disfunctioneren of wil je je eigen situatie voorleggen aan een arbeidsrechtspecialist? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 23 10 888 of per mail via info@vangelderen.nl.

gerelateerde artikelen:

Moet een verbetertraject SMART zijn?

Een belangrijk onderdeel van het verbeterplan is de ondersteuning die u de werknemer biedt gericht op een verbetering van het [...]

Lees meer

Disfunctioneren mag niet het gevolg zijn van ziekte, arbeidsomstandigheden of gebrek aan scholing

Er kunnen bijzondere omstandigheden zijn waardoor een werknemer (tijdelijk) onvoldoende functioneert. Als deze omstandigheden [...]

Lees meer