Wat is de hoogte van de transitievergoeding?

De transitievergoeding is gelijk aan 1/3 maandsalaris van de werknemer per vol dienstjaar.

De transitievergoeding wordt berekend aan de hand van een formule die een onderscheid maakt tussen arbeidsovereenkomsten die maximaal tien jaar (120 maanden) geduurd hebben en arbeidsovereenkomsten die langer dan tien jaar geduurd hebben. Bij een arbeidsovereenkomst die maximaal tien jaar geduurd heeft luidt de formule:

transitievergoeding = 1/6 maandsalaris per zes maanden dienstverband

Dus voor elke periode van zes maanden aan dienstverband bouwt de werknemer 1/6 maandsalaris aan transitievergoeding op. Je zou dus ook kunnen zeggen dat de werknemer 1/3 maandsalaris aan transitievergoeding opbouwt voor elk vol dienstjaar, maar let op: er vindt geen afronding naar hele dienstjaren plaats.

Voorbeeld

Mark is 3 jaar en 11 maanden voor een werkgever werkzaam geweest als zijn arbeidsovereenkomst wegens een reorganisatie beëindigd wordt. Het maandsalaris van Mark bedraagt € 3.600 bruto (inclusief vakantietoeslag). Mark heeft recht op een transitievergoeding van 7 x 1/6 x € 3.600 = € 4.200 bruto.

Voor arbeidsovereenkomsten die langer dan tien jaar hebben geduurd, geldt een hogere opbouw van de transitievergoeding voor de periode vanaf 120 maanden. Voor deze periode luidt de formule:

transitievergoeding = 1/4 maandsalaris per zes maanden dienstverband

Ook hier zou je gemakshalve kunnen zeggen dat de opbouw van de transitievergoeding vanaf 120 maanden dienstverband 1/2 maandsalaris per dienstjaar bedraagt, maar ook hier geldt dat er geen afronding naar hele dienstjaren plaatsvindt.

Voorbeeld

Nanda is precies 12 jaar en 4 maanden bij een accountantskantoor in dienst als zij in het kader van een ontslagprocedure van de rechter te horen krijgt dat zij wegens disfunctioneren ontslagen wordt. Omdat er geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van Nanda heeft zij recht op een transitievergoeding. Het maandsalaris van Nanda bedraagt € 4.500 (inclusief vakantietoeslag) De transitievergoeding wordt nu als volgt berekend:

  • 20 x 1/6 x € 4.500 = € 15.000 bruto (over de eerste 10 dienstjaren)
  • 4 x 1/4 x € 4.500 = € 4.500 bruto (over de laatste 2 dienstjaren)

De totale transitievergoeding voor Nanda komt dus uit op € 19.500 bruto.

Aan de transitievergoeding zit nog wel een maximum. Dit maximum bedraagt per 1 januari 2019 € 81.000 bruto of een jaarsalaris als de werknemer per jaar meer verdient dan € 81.000 bruto. Dit plafond zal jaarlijks met ingang van 1 januari worden geïndexeerd aan de hand van de gemiddelde loonstijging in Nederland.

Voorbeeld

Matthijs de Vries (48 jaar) is commercieel directeur, werkt in de chemische industrie en verdient € 15.000 bruto per maand (inclusief vakantietoeslag). Na een dienstverband van 25 jaar wordt hij ontslagen vanwege een reorganisatie. Zijn transitievergoeding bedraagt over de eerste tien jaar van zijn dienstverband: 20 x 1/6 x € 15.000 = € 50.000 bruto.

Over de resterende vijftien jaar van zijn dienstverband komt daar nog bij: 30 x 1/4 x € 15.000 = € 112.500 bruto. De totale transitievergoeding komt daarmee uit op een bedrag van € 50.000 + € 112.500 = € 162.500 bruto. Dit bedrag ligt onder de maximale transitievergoeding die voor Matthijs van toepassing is. Omdat hij meer dan € 79.000 bruto per jaar verdient, bedraagt dit maximum voor hem namelijk één jaarsalaris (€ 180.000 bruto).

Het is overigens toegestaan dat u met de werknemer, bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst, een hogere vergoeding afspreekt dan de wettelijke transitievergoeding. U kunt in de arbeidsovereenkomst geen lagere transitievergoeding overeenkomen.

Overgangsregeling 50-plussers met dienstverband van minimaal 10 jaar

Voor werknemers die op de ontslagdatum 50 jaar of ouder zijn en minimaal 10 jaar bij de werkgever in dienst zijn geweest, geldt een hogere berekeningsmaatstaf voor de transitievergoeding. Deze werknemers hebben namelijk recht op een transitievergoeding van 1/2 maandsalaris per 6 maanden dat zij in dienst zijn geweest vanaf de leeftijd van 50 jaar.

Voorbeeld

Mathilde Grootjens is 55 jaar en 17 jaar bij een werkgever in dienst als zij ontslagen wordt na een periode van langdurige arbeidsongeschiktheid. Het maandsalaris van Mathilde bedraagt € 4.200 bruto (inclusief vakantietoeslag). Zij heeft recht op een transitievergoeding van:

  • 20 x 1/6 x € 4.200 = € 14.000 bruto (over de eerste 10 dienstjaren)
  • 4 x 1/4 x € 4.200 = € 4.200 (over de twee daaropvolgende jaren tot de leeftijd van 50)
  • 10 x 1/2 x € 4.200 = € 21.000 bruto (over de dienstjaren van de leeftijd vanaf 50 jaar)

De totale transitievergoeding van Mathilde komt dus uit op een bedrag van € 39.200 bruto.

Deze hogere transitievergoeding voor 50-plussers geldt tot 1 januari 2020 en is dus een tijdelijke regeling. Vanaf 1 januari 2020 kunnen 50-plussers dus niet langer een beroep doen op deze extra hoge opbouw van de transitievergoeding.

Transitievergoeding en kleine werkgever

Daarnaast geldt de hogere transitievergoeding voor 50-plussers niet voor werknemers die in dienst zijn bij een kleine werkgever. Volgens de wettelijke regels is de definitie van een kleine werkgever: een werkgever die in de tweede helft van het jaar voorafgaand aan het jaar van ontslag gemiddeld 25 werknemers of minder in dienst had.

Rekentool transitievergoeding

Als u wilt weten hoe hoog de transitievergoeding is in een specifieke situatie, kunt u kosteloos gebruik maken van onze rekentool transitievergoeding. Als u specifieke vragen heeft over de verschuldigdheid van de transitievergoeding in een bepaalde situatie, neemt u dan gerust contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten.

gerelateerde artikelen:

Hoe wordt de transitievergoeding berekend?

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de transitievergoeding berekend aan de hand van de volgende hoofdregel: 1/3e maandsalaris [...]

Lees meer

Geen recht op transitievergoeding voor werknemer die ernstig verwijtbaar handelt

Een werknemer heeft geen recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst is geëindigd omdat de werknemer ernstig [...]

Lees meer