Welke loonbestanddelen tellen mee voor de transitievergoeding?

In een tweetal speciale besluiten is geregeld wat er nu precies onder maandloon moet worden verstaan bij de berekening van de transitievergoeding.

Uit deze besluiten valt af te leiden dat het maandloon uit verschillende componenten is opgebouwd:

  • Basissalaris. Het gaat hier om het kale maandloon. Daarvoor moet het bruto uurloon worden vermenigvuldigd met de arbeidsduur per maand. Bij een wisselende arbeidsduur moet gekeken worden naar het gemiddelde aantal gewerkte uren in de twaalf maanden voorafgaand aan de ontslagdatum.
  • Provisie/stukloon. Als de werknemer recht heeft op provisie of stukloon, dan moeten deze inkomsten ook meegeteld worden. Het gaat dan om het gemiddelde bedrag aan deze inkomsten in de twaalf maanden voorafgaand aan de ontslagdatum.
  • Vakantietoeslag en vaste eindejaarsuitkering. Het gaat hier om 1/12 van de bedragen waarop de werknemer binnen twaalf maanden recht zou hebben bij een voortzetting van de arbeidsovereenkomst. Voor wat betreft de eindejaarsuitkering gaat het hier alleen om de uitkering die niet afhankelijk is van de bedrijfsresultaten, maar elk jaar (bijvoorbeeld als 13e of 14e maand) vast wordt uitgekeerd.
  • Overwerkvergoedingen en ploegentoeslagen. Van deze toeslagen moet 1/12 worden genomen van de afgelopen twaalf maanden.
  • Bonussen, winstuitkeringen en variabele eindejaarsuitkeringen. Voor deze inkomsten moet gekeken worden naar een maandgemiddelde over de afgelopen 36 maanden.

Wilt u weten of een bepaald loonbestanddeel meetelt bij het bepalen van de transitievergoeding? Vraag het een van onze arbeidsrechtadvocaten.

gerelateerde artikelen:

Hoe wordt de transitievergoeding berekend?

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de transitievergoeding berekend aan de hand van de volgende hoofdregel: 1/3e maandsalaris [...]

Lees meer

Geen recht op transitievergoeding voor werknemer die ernstig verwijtbaar handelt

Een werknemer heeft geen recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst is geëindigd omdat de werknemer ernstig [...]

Lees meer