Wat is ontslag met wederzijds goedvinden?

Een werkgever en een werknemer kunnen op elk gewenst moment gezamenlijk besluiten om afspraken te maken over de beëindiging van het dienstverband zonder inmenging van een rechter. Juristen spreken dan van een ontslag met wederzijds goedvinden.

Het grote voordeel voor een werkgever van een ontslag met wederzijds goedvinden is het feit dat hij geen ontslagprocedure hoeft te starten met alle kosten en mogelijke procesrisico’s van dien. Maar ook de werknemer kan baat hebben bij een gezamenlijk besluit om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Want welke werknemer is nu nog gemotiveerd om aan de slag te blijven als de werkgever heeft aangegeven de samenwerking te willen beëindigen? Bovendien, een ontslagprocedure afwachten is stressvol en kost bijna altijd geld.


Bij een ontslag met wederzijds goedvinden kunnen bovendien maatwerkafspraken worden gemaakt over de voorwaarden die aan het ontslag verbonden worden. Denk daarbij niet alleen aan de ontslagdatum en de hoogte van de ontslagvergoeding, maar ook aan zaken als een vrijstelling van werkzaamheden, een positief getuigschrift, afspraken over de eindafrekening en eventuele bonussen en een regeling over het concurrentie- en relatiebeding.

Schriftelijkheidsvereiste

Om ervoor te zorgen dat de werknemer zich bewust is van de gevolgen van zijn ontslag, is wettelijk bepaald dat een overeenkomst waarin de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt geregeld, alleen geldig is als deze overeenkomst schriftelijk is aangegaan. Een mondelinge deal over een ontslag met wederzijds goedvinden is dus niet geldig.

In de praktijk betekent dit dat de afspraken over het ontslag worden neergelegd in een document dat wordt aangeduid als beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst. Om te voorkomen dat een van beide partijen op gemaakte afspraken kan terugkomen is het geen overbodige luxe om u bij een onderhandelingstraject rondom een ontslag met wederzijds goedvinden juridisch te laten bijstaan. Neem gerust eens contact met ons op als u wilt weten hoe wij u daarbij kunnen ondersteunen.

gerelateerde artikelen:

Laat je vaststellingsovereenkomst juridisch controleren

Uw werkgever heeft u een vaststellingsovereenkomst aangeboden? Laat een van onze arbeidsrechtspecialisten deze overeenkomst [...]

Lees meer

Wat is het verschil tussen een beëindigingsovereenkomst en een vaststellingsovereenkomst?

In de praktijk worden de termen “beëindigingsovereenkomst” en “vaststellingsovereenkomst” vaak door elkaar gebruikt en wordt [...]

Lees meer