Wat is het verschil tussen een beëindigingsovereenkomst en een vaststellingsovereenkomst?

In de praktijk worden de termen “beëindigingsovereenkomst” en “vaststellingsovereenkomst” vaak door elkaar gebruikt en wordt hiermee de overeenkomst bedoeld waarin de ontslagvoorwaarden puntsgewijs beschreven staan.

Strikt genomen is een beëindigingsovereenkomst een onbenoemde overeenkomst, dat wil zeggen een overeenkomst die niet specifiek in de wet genoemd of geregeld wordt. Er gelden dus geen speciale regels voor een beëindigingsovereenkomst en partijen zijn vrij om hierin afspraken te maken die hen goeddunken. Behalve onbenoemde overeenkomsten kent de wet ook zogenaamde benoemde overeenkomsten. Het gaat hier om overeenkomsten die specifiek in de wet benoemd worden en die bijvoorbeeld eigen bijzondere voorwaarden kennen.

Een voorbeeld van een benoemde overeenkomst is bijvoorbeeld een huurovereenkomst of een arbeidsovereenkomst. De vaststellingsovereenkomst is ook een benoemde overeenkomst en kent dus een eigen specifieke wettelijke regeling. Volgens de wet is een vaststellingsovereenkomst gericht op het beëindigen of voorkomen van een geschil of onzekerheid over de verhouding tussen partijen. Dit maakt de vaststellingsovereenkomst bij uitstek geschikt om de beëindiging van een arbeidsovereenkomst in te regelen. De vraag blijft of het wat uitmaakt of u de overeenkomst waarin u de ontslagvoorwaarden met de werknemer regelt beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst noemt. Het verschil is miniem, maar toch zal een jurist vaak kiezen voor de benaming vaststellingsovereenkomst.

Dit heeft ermee te maken dat de specifieke regels rondom de vaststellingsovereenkomst bepalen dat de afspraken die partijen in deze overeenkomst maken zelfs geldig zijn als deze afspraken in strijd zouden zijn met dwingendrechtelijke bepalingen. Je zou dus kunnen zeggen dat (bepaalde) afspraken in een vaststellingsovereenkomst niet of nog slechts in zeer uitzonderlijke gevallen aan te tasten zijn. Vanuit die gedachte zal een werkgever (of de juridisch adviseur van de werkgever) meestal kiezen voor de benaming vaststellingsovereenkomst.

Heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen of heeft u vragen over een specifieke bepaling in een vaststellingsovereenkomst, leg deze overeenkomst dan ter controle voor aan een van onze arbeidsrechtspecialisten.

gerelateerde artikelen:

Laat je vaststellingsovereenkomst juridisch controleren

Uw werkgever heeft u een vaststellingsovereenkomst aangeboden? Laat een van onze arbeidsrechtspecialisten deze overeenkomst [...]

Lees meer

Recht op transitievergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden?

Een werknemer heeft bij ontslag met wederzijds goedvinden niet automatisch recht op een transitievergoeding al vormt deze [...]

Lees meer