Wat doet een arbeidsrechtadvocaat?

Een goede arbeidsrechtadvocaat of jurist zal zich maximaal inspannen om uw werkgerelateerde kwestie zo goed mogelijk op te lossen.

Hoe? Dat kan op verschillende manieren en hangt natuurlijk af van de situatie waarin u zich bevindt. In het algemeen mag u van een goede arbeidsrechtadvocaat verwachten dat hij (of zij):

  • om te beginnen goed naar u luistert en in staat is om zich in uw situatie in te leven
  • een ‘vertaling’ kan maken van uw situatie naar uw juridische positie, met andere woorden: wat zijn uw rechten en plichten in dit specifieke geval en wat zijn uw sterke en zwakke juridische punten
  • een reële inschatting kan geven van de (on)mogelijkheden in uw geval en daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met uw wensen
  • samen met u een ‘plan van aanpak’ bespreekt dat erop gericht is om uw wensen/doelstellingen te bereiken, bij voorkeur zonder het voeren van een gerechtelijke procedure (dit laatste is vaak mogelijk, maar niet altijd)

De bovenstaande punten zijn min of meer te beschouwen als de voorbereidende fase en kan in de regel in een (intake)gesprek afgerond worden. In dit gesprek kunt u ook verwachten dat u een inschatting krijgt van de verwachte doorlooptijd van uw zaak. Als het gaat om een kwestie die buiten de rechter om geregeld kan worden is een doorlooptijd van enkele weken (soms zelfs dagen) niet ongebruikelijk. Mocht een gerechtelijke procedure onvermijdelijk zijn, dan moet u er al gauw rekening mee houden dat de hele zaak enkele maanden in beslag kan nemen.

In deze eerste fase krijgt u uiteraard ook te horen op welke kosten u moet rekenen en/of te verwachten valt dat (een deel van) de kosten van de advocaat door de andere partij betaald moeten of zullen worden. Ook zal de advocaat u vragen om – als u met de aanpak en de kosten akkoord bent – een opdrachtbevestiging te ondertekenen.

Vervolgens zal de advocaat voor u aan de slag gaan. Wat betekent dit precies? In het algemeen bestaan de werkzaamheden van de arbeidsrechtadvocaat uit:

  • het opstellen van brieven, e-mails of andere berichten gericht aan de andere partij, deze berichten zal de advocaat meestal eerst in concept opstellen zodat u weet wat er namens u verstuurd wordt
  • het telefonisch contact opnemen met (de advocaat van) de andere partij om met hem of haar te overleggen, daarbij uiteraard volledig rekening houdend met uw belangen
  • het (in concept) uitwerken van voorstellen gericht aan de andere partij en, voor zover dit noodzakelijk is, het opstellen en indienen van processtukken
  • mocht een gerechtelijke procedure noodzakelijk of wenselijk zijn, dan zal uw arbeidsrechtadvocaat niet alleen de benodigde processtukken opstellen, maar zal hij of zij ook het woord voeren (pleidooi) bij de betreffende rechtbank of gerechtshof

Als u overweegt om een arbeidsrechtadvocaat in te schakelen bedenk dan dat het beste resultaat alleen behaald kan worden als er sprake is van een goede samenwerking tussen u en de betreffende advocaat. Een goede, zakelijke ‘klik’ is dan ook van groot belang.

Neem daarom gerust eens vrijblijvend telefonisch contact op met een advocaat of jurist waarvan u vermoedt dat hij of zij uw zaak het beste zou kunnen behartigen. Neemt hij of zij de tijd om uw verhaal aan te horen? Krijgt u het gevoel dat hij of zij bereid is om voor u het maximale resultaat te bereiken? Krijgt u de indruk dat hij of zij thuis is in de materie, de (wettelijke) regels en de actuele rechtspraak die op uw situatie van toepassing is? En tot slot: kunt u, bijvoorbeeld op het internet, ervaringen met of reviews over deze advocaat of jurist vinden?

gerelateerde artikelen:

Heb ik altijd een advocaat nodig bij een arbeidsgeschil?

Een gespecialiseerde advocaat is niet alleen precies op de hoogte van de juridische spelregels die van toepassing zijn op uw [...]

Lees meer

Hoe vind ik een goede advocaat?

Een onmogelijke opgave? Zeker niet. Er zijn in Nederland ongeveer 17.000 advocaten dus er is keuze genoeg. Maar hoe begint u [...]

Lees meer