Aansprakelijkheid van bedrijfsarts of arbodienst

Hoewel een werkgever verplicht is om zich bij te laten staan door een bedrijfsarts of arbodienst bij de ziekteverzuimbegeleiding van werknemers (artikel 14 Arbeidsomstandighedenwet), ben je in eerste instantie wel zelf verantwoordelijk voor een goede re-integratie.

Maar wat nu als je door het UWV een loonsanctie krijgt opgelegd vanwege een verkeerd advies van de bedrijfsarts of arbodienst?

Rechtspraak

Een bedrijf dat zich bezighoudt met reparatie en onderhoud van vrachtwagens krijgt door het UWV een loonsanctie opgelegd. Het UWV is namelijk van mening dat de werkgever te laat de re-integratie in het tweede spoor (gericht op re-integratie bij een andere werkgever) heeft ingezet. De werkgever stelt daarop de arbodienst aansprakelijk omdat die volgens de werkgever tijdig over het opstarten van de re-integratie in het tweede spoor had moeten adviseren.

De rechtbank die over deze claim moet oordelen komt tot de conclusie dat de arbodienst inderdaad “niet als een redelijk handelende arbodienst gehandeld heeft door te verzuimen om reeds bij de eerstejaarsevaluatie een aanvang te maken met de re-integratie in het tweede spoor, althans om de werkgever daartoe duidelijk te adviseren.”

De arbodienst wordt door de rechtbank dan ook aansprakelijk gehouden voor de door de werkgever uit de loonsanctie voortvloeiende schade.

Het bovenstaande voorbeeld laat zien dat een arbodienst (of bedrijfsarts) uiteindelijk aansprakelijk kan zijn voor de schade die je als werkgever oploopt ten gevolge van een loonsanctie van het UWV. Het is daarvoor wel noodzakelijk dat de arbodienst of de bedrijfsarts tekortgeschoten is in zijn taak. Verder moet duidelijk zijn geworden dat je als werkgever het verloop van de re-integratie actief hebt gevolgd en dat je, bij twijfel aan het advies van de bedrijfsarts, bij het UWV een deskundigenoordeel hebt aangevraagd.

Tip!

Bestel het boekje “De zieke werknemer”. Met dit boekje wordt je als werkgever of HR-professional stap voor stap begeleid bij alle onderdelen van het re-integratieproces en worden alle arbeidsrechtelijke spelregels op een begrijpelijke wijze uitgelegd. Voor meer informatie of direct bestellen klik hier.

gerelateerde artikelen:

Wanneer ontstaat een nieuwe loondoorbetalingsplicht?

Als een werknemer gedurende een korte periode volledig herstelt en vervolgens weer opnieuw ziek uitvalt, worden de periodes [...]

Lees meer

Verlengde loondoorbetalingsplicht bij onvoldoende re-integratie (loonsanctie)

Als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is en het einde van de tweejaarsperiode in zicht komt, zal de werknemer een [...]

Lees meer