Wanneer ontstaat een nieuwe loondoorbetalingsplicht?

Als een werknemer gedurende een korte periode volledig herstelt en vervolgens weer opnieuw ziek uitvalt, worden de periodes van ziekte samengeteld voor de berekening van de 104-weken termijn (artikel 7:629 lid 10 BW).

Maar let op: dit geldt alleen als de periode van volledig herstel korter dan vier weken is geweest.

Als een werknemer dus vier weken of langer volledig hersteld is geweest, dan start een nieuwe loondoorbetalingsplicht (van maximaal 104 weken) als de werknemer opnieuw uitvalt. Het maakt daarbij niets uit of de werknemer vanwege dezelfde of andere klachten uitvalt.

Wees hier als werkgever bijzonder alert op. Er is namelijk alleen sprake van volledig herstel als de werknemer zijn oorspronkelijke werkzaamheden volledig (dus voor alle uren) en zonder beperkingen uitvoert. Als dit (nog) niet het geval is, maar de werknemer heeft zich wel volledig hersteld gemeld, maak dan bezwaar. Laat de werknemer schriftelijk weten dat er van volledig herstel nog geen sprake is en vraag zonodig bij het UWV een deskundigenoordeel aan.

Tip!

Bestel het boekje “De zieke werknemer”. Met dit boekje wordt je als werkgever of HR-professional stap voor stap begeleid bij alle onderdelen van het re-integratieproces en worden alle arbeidsrechtelijke spelregels op een begrijpelijke wijze uitgelegd. Voor meer informatie of direct bestellen klik hier.

gerelateerde artikelen:

Aansprakelijkheid van bedrijfsarts of arbodienst

Hoewel een werkgever verplicht is om zich bij te laten staan door een bedrijfsarts of arbodienst bij de [...]

Lees meer

Verlengde loondoorbetalingsplicht bij onvoldoende re-integratie (loonsanctie)

Als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is en het einde van de tweejaarsperiode in zicht komt, zal de werknemer een [...]

Lees meer