Verlengde loondoorbetalingsplicht bij onvoldoende re-integratie (loonsanctie)

Als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is en het einde van de tweejaarsperiode in zicht komt, zal de werknemer een WIA-aanvraag moeten indienen. Bij die gelegenheid zal het UWV controleren of de werkgever voldoende aan de re-integratie heeft gedaan en of het re-integratiedossier op orde is.

Als dit volgens het UWV niet het geval is, kan het UWV besluiten om een loonsanctie op te leggen. Dit houdt in dat een werkgever dan verplicht kan worden om maximaal nog een jaar het loon van de werknemer door te betalen.

Om het risico op een loonsanctie zo klein mogelijk te houden is het van belang om twee zaken goed in de gaten te houden:

  1. De werkgever moet er voor zorgen dat het re-integratiedossier compleet is en tijdig (met de WIA-aanvraag van de werknemer) bij het UWV wordt ingediend. Lees hier hoe een re-integratiedossier moet worden bijgehouden en wat daarbij komt kijken.
  2. Om te voorkomen dat het UWV de conclusie trekt dat de re-integratieinspanningen onvoldoende zijn geweest, moet de juist stappen zetten in het kader van de re-integratie.

Bij de beoordeling van de re-integratieinspanningen van de werkgever volgt het UWV in feite een stappenplan op basis van een drietal vragen. Dit stappenplan ziet er als volgt uit.

Stappen

 

Toelichting Gevolg
Stap 1

Is er een bevredigend resultaat bereikt?

Er is sprake van een bevredigend resultaat als er sprake is van een werkhervatting die min of meer aansluit bij de resterende functionele mogelijkheden van de werknemer (met een loonwaarde van ten minste 65% van het oorspronkelijke loon). Als het UWV concludeert dat er sprake is van een bevredigend resultaat dan wordt er geen loonsanctie opgelegd.
Stap 2

Zijn er arbeidsmogelijkheden?

 

Als de werknemer geen arbeidsmogelijkheden heeft, kan de werkgever uiteraard niet kwalijk genomen worden dat er geen sprake is van een (gedeeltelijke) werkhervatting van de werknemer. Als er geen arbeidsmogelijkheden zijn, wordt er geen loonsanctie opgelegd.
Stap 3

Heeft de werkgever in redelijkheid kunnen komen tot de geleverde re-integratieinspanningen?

Als er wel arbeidsmogelijkheden zijn, maar er geen bevredigend resultaat is bereikt, gaat het UWV beoordelen of de werkgever in redelijkheid voldoende re-integratieinspanningen heeft geleverd. Het UWV kijkt daarbij naar zowel de procedurele kant van de re-integratie als de inhoudelijke kant. Alleen in het geval het UWV concludeert dat de werkgever onvoldoende aan de re-integratie heeft gedaan, volgt een loonsanctie.

Het bovenstaande stappenplan is terug te vinden in het document Werkwijzer Poortwachter. Dit is een intern document van het UWV waarin uitleg wordt gegeven over verschillende (bijzondere) aspecten van het re-integratieproces.

Tip!

Bestel het boekje “De zieke werknemer”. Met dit boekje wordt je als werkgever of HR-professional stap voor stap begeleid bij alle onderdelen van het re-integratieproces en worden alle arbeidsrechtelijke spelregels op een begrijpelijke wijze uitgelegd. Voor meer informatie of direct bestellen klik hier.

gerelateerde artikelen:

Aansprakelijkheid van bedrijfsarts of arbodienst

Hoewel een werkgever verplicht is om zich bij te laten staan door een bedrijfsarts of arbodienst bij de [...]

Lees meer

Wanneer ontstaat een nieuwe loondoorbetalingsplicht?

Als een werknemer gedurende een korte periode volledig herstelt en vervolgens weer opnieuw ziek uitvalt, worden de periodes [...]

Lees meer