Hoeveel loon moet er bij ziekte doorbetaald worden?

De hoofdregel luidt dat een werkgever verplicht is om minimaal 70% van het loon van de werknemer door te betalen. Maar op deze regel gelden twee belangrijke uitzonderingen.

In de eerste plaats heeft de werknemer gedurende het eerste jaar van zijn ziekte minimaal recht op het minimumloon. Dat betekent dat een werknemer die het minimumloon verdient gedurende de eerste 52 weken van zijn ziekte recht heeft op 100% van zijn loon.

Het wettelijk minimumloon in 2021

Het wettelijk minimumloon voor een werknemer van 22 jaar of ouder bedraagt per 1 januari 2021 € 1.684,80 bruto per maand. Dat is exclusief 8% vakantietoeslag. Op weekbasis bedraagt het wettelijk minimumloon € 388,80. Per dag is dat € 77,76 en op uurbasis € 9,72 (op basis van een 40-urige werkweek).

Let op: de bovenstaande bedragen gelden voor een volledige werkweek. Bij de meeste bedrijven staat een volledige werkweek gelijk aan 36, 38 of 40 uur. Voor werknemers die parttime werken moeten het wettelijk minimumloon omgerekend worden naar het aantal uren dat zij werken. Een werknemer die 18 uur per week werkzaam is in een bedrijf waar de volledige werkweek bestaat uit 36 uur, heeft dus recht op minimaal € 842,40 per maand.

Het wettelijk minimumloon wordt elk jaar op 1 januari en 1 juli geïndexeerd.

Het maximumdagloon in 2021

De tweede uitzondering op de hoofdregel dat een werknemer bij ziekte recht heeft op 70% van zijn loon heeft betrekking op een bovengrens aan de 70% loondoorbetalingsplicht. Volgens de wettelijke regeling is een werkgever alleen verplicht om 70% van het loon door te betalen voor zover het loon van de werknemer niet meer bedraagt dan het maximumdagloon. Het maximumdagloon bedraagt per 1 januari 2021 op maandbasis € 4.499,03 bruto (exclusief 8% vakantietoeslag). Dit betekent dat een werknemer die meer verdient dan dit bedrag bij ziekte in feite slechts recht heeft op 70% van € 4.499,03 bruto, oftewel € 3.149,32 bruto. Een werknemer heeft bij ziekte dus alleen recht op een hoger loon als dit afgesproken is (in de cao, in de arbeidsovereenkomst of in het personeelshandboek) of als dit binnen de organisatie gebruikelijk is (stilzwijgend).

Rechtspraak

Een grote transportonderneming betaalt zijn werknemers bij ziekte al vele jaren 100% van het loon uit gedurende het eerste jaar van de ziekte. Deze regeling is nooit schriftelijk vastgelegd. In verband met een wetswijziging besluit de werkgever op enig moment om deze regeling eenzijdig te wijzigen door over de eerste vijf ziektedagen geen 100% maar nog slechts 70% loon uit te betalen.

De werknemers accepteren deze wijziging niet en stappen naar de rechter. De zaak wordt uitgevochten tot aan de Hoge Raad die de zaak voor een definitieve beslissing terugverwijst naar het gerechtshof in Den Bosch. De rechters van dit gerechtshof stellen de werknemers in het gelijk.

Volgens het gerechtshof heeft de werkgever de suppletieregeling bij ziekte (100% doorbetalen gedurende het eerste jaar) gedurende vele jaren toegepast op 94% van het personeelsbestand. De regeling is daarmee als een in de praktijk gegroeid gebruik onderdeel gaan uitmaken van de arbeidsovereenkomsten.

Bron: Gerechtshof Den Bosch 18 juni 2001, JAR 2003/128

Een voorbeeld

Joris is directeur van een metaalfabriek. Zijn salaris bedraagt € 12.500 bruto per maand. In de arbeidsovereenkomst is niets geregeld over loondoorbetaling bij ziekte. Als Joris ziek wordt zal de werkgever Joris slechts € 3.149,32 bruto per maand hoeven te betalen. Dit bedrag komt namelijk overeen met 70% van het maximumdagloon.

Alleen als er sprake is van een in de praktijk gegroeid gebruik dat werknemers bij ziekte meer loon ontvangen dan 70% van het maximumdagloon zal Joris aanspraak kunnen maken op 70% van € 12.500 bruto.

Tip!

Bestel het boekje “De zieke werknemer”. Met dit boekje wordt je als werkgever of HR-professional stap voor stap begeleid bij alle onderdelen van het re-integratieproces en worden alle arbeidsrechtelijke spelregels op een begrijpelijke wijze uitgelegd. Voor meer informatie of direct bestellen klik hier.

gerelateerde artikelen:

Aansprakelijkheid van bedrijfsarts of arbodienst

Hoewel een werkgever verplicht is om zich bij te laten staan door een bedrijfsarts of arbodienst bij de [...]

Lees meer

Wanneer ontstaat een nieuwe loondoorbetalingsplicht?

Als een werknemer gedurende een korte periode volledig herstelt en vervolgens weer opnieuw ziek uitvalt, worden de periodes [...]

Lees meer