Loondoorbetalingsplicht bij ziekte: twee jaar of…?

Een werkgever is verplicht om bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer gedurende twee jaar (104 weken) het loon van de werknemer door te betalen. Uiteraard stopt deze verplichting in elk geval op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigt.

Voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt en voor huishoudelijk personeel geldt een kortere loondoorbetalingsplicht (artikel 7:629 lid 2 BW). Een AOW-gerechtigde werknemer die ziek wordt heeft slechts recht op doorbetaling van (70% van) zijn loon gedurende 13 weken. Voor huishoudelijk personeel geldt een loondoorbetalingsplicht van 6 weken.

Een werkgever heeft het recht om met de werknemer af te spreken dat er geen loon verschuldigd is gedurende de eerste twee dagen van ziekte (artikel 7:629 lid 9 BW). Als een dergelijke afspraak gemaakt is (bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst) dan komen deze twee wachtdagen dus voor rekening van de werknemer. In de praktijk maken maar weinig werkgevers van deze mogelijkheid gebruik.

De loondoorbetalingsplicht bij ziekte is voor werkgevers in Nederland bijzonder lang in vergelijking met de landen om ons heen. Ook de meeste politieke partijen zijn het erover eens dat de loondoorbetalingsplicht beperkt dient te worden, in elk geval voor kleine werkgevers. Op het moment lijkt er in de Tweede Kamer een politieke meerderheid te zijn voor een beperking van de duur van deze loondoorbetalingsplicht (voor kleine werkgevers) tot één jaar. Een concreet wetsvoorstel daartoe moet nog uitgewerkt en aangenomen worden.

Een werkgever kan soms te maken krijgen met een loondoorbetalingsplicht die (in totaal) meer dan twee jaar beslaat. Dat kan het geval zijn als het UWV een zogenaamde loonsanctie oplegt of als de werknemer na een korte herstelperiode opnieuw ziek uitvalt.

Tip!

Bestel het boekje “De zieke werknemer”. Met dit boekje wordt je als werkgever of HR-professional stap voor stap begeleid bij alle onderdelen van het re-integratieproces en worden alle arbeidsrechtelijke spelregels op een begrijpelijke wijze uitgelegd. Voor meer informatie of direct bestellen klik hier.

gerelateerde artikelen:

Aansprakelijkheid van bedrijfsarts of arbodienst

Hoewel een werkgever verplicht is om zich bij te laten staan door een bedrijfsarts of arbodienst bij de [...]

Lees meer

Wanneer ontstaat een nieuwe loondoorbetalingsplicht?

Als een werknemer gedurende een korte periode volledig herstelt en vervolgens weer opnieuw ziek uitvalt, worden de periodes [...]

Lees meer